Zaproszenie do Akademii Polonijnych Dziennikarzy Obywatelskich – TP KUL

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaprasza do udziału w
projekcie „Akademia Polonijnych Dziennikarzy Obywatelskich”, którego głównym celem jest
przygotowanie osób zainteresowanych prowadzeniem działań medialnych, prasowych,
promocyjnych w miejscu swojego zamieszkania, chcących podjąć różnorodną aktywność
promocyjno-informacyjną oraz medialną na rzecz środowisk polonijnych.


Propozycja skierowana jest do osób, które zainteresowane są rozpoczęciem szeroko
pojętej aktywności medialnej, lub takich, które mają już pewne doświadczenia i chcą podnieść
swoje kompetencje w zakresie przygotowania materiałów prasowych (prasa, radio, internet),
prowadzą lub chcą prowadzić media społecznościowe w swoich środowiskach lub chcą zdobyć
wiedzę w zakresie przygotowania materiałów multimedialnych.


Projekt zakłada realizację szkoleń online (wrzesień-listopad 2021) w zakresie pracy
dziennikarskiej, przygotowania materiałów prasowych, tekstów na stronę internetową i treści
angażujących w mediach społecznościowych. Dla uczestników projektu prowadzone będą
warsztaty dotyczące fotografii w pracy dziennikarza, przygotowania i wykorzystania
materiałów audio i video (podstawy realizacji, planu, kadrowania i montażu), warsztatu
prezentera telewizyjnego i radiowego oraz roli i znaczenia pracy dziennikarza obywatelskiego.
Szkolenia poprowadzą doświadczeni dziennikarze i trenerzy w tematyce pracy dziennikarskiej i
produkcji medialnej.


Projekt skierowany jest do osób posługujących się językiem polskim w stopniu minimum
komunikatywnym. Szkolenia będą realizowane w 5-6 osobowych grupach z elastycznym
podejściem ze względu na strefy czasowe. Udział w projekcie jest bezpłatny. Po ukończeniu
szkoleń uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia udziału w projekcie.
Szczegóły dotyczące projektu i formularz zgłoszenia online dostępne są na stronie
www.tpkul.pl/dzialania/akademia


Rekrutacja do projektu zakończy się 23 sierpnia 2021 r.


Partnerem merytorycznym projektu jest Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL.
Kontakt: Towarzystwo Przyjaciół KUL, e-mail: akademia@tpkul.pl, tel. (+48) 662 487 212

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Piosenki powstańcze
Łukasz Tygerski: Id

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>