Zalecenia Komitetu dotyczące walki z bezdomnością muszą być realizowane przez rząd

Rzecznik Sinn Féin ds. mieszkalnictwa Eoin Ó Broin wezwał rząd do pilnego wdrożenia zaleceń raportu na temat bezdomności, który został opublikowany przez Komitet Mieszkaniowy Oireachtas.

Teachta Ó Broin powiedział:

– Raport międzypartyjny opublikowany przez Komisję Mieszkaniową Oireachtas został opracowany  w oparciu o rozmowy z organizacjami pozarządowymi i naukowcami prowadzonymi przez Komisję na temat bezdomności. Raport, który został przygotowany i zatwierdzony przez Komitet, zawiera 17 rekomendacji mających na celu walkę z bezdomnością. Kluczową wśród tych rekomendacji jest ekspansja programu Housing First, której cele podlegają corocznej rewizji. Raport wzywa również do wyznaczenia HIQA, jako uprawnionej do przeprowadzania niezależnych ustawowych kontroli dostawców usług dla bezdomnych. Kolejną ważną rekomendacją jest ustanowienie przeglądów ochronnych dla dorosłych, gdy umiera ktoś, kto korzysta z usług dla bezdomnych.  To nie przypisuje winy, ale jest mechanizmem uczenia się i próbowania, aby to się nie powtórzyło. Rząd pokazuje, że poważnie podchodzi do walki z bezdomnością, a nowa strategia „Mieszkanie dla wszystkich” jest dla rządu okazją do przyjęcia zaleceń tego raportu.

https://www.sinnfein.ie/files/2021/Agreed_Interim_Report_on_Homelessness_HLGH.pdf

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Ryanair ogłasza 200
"Fine Gael stała si