Zakaz eksmisji dla wybranych

Minister ds. mieszkaniowych Darragh O’Brien powiedział dzisiaj, że przepisy chroniące przed eksmisjami i podnoszeniem czynszów będą obowiązywać, ale tylko dla niektórych osób.

Jak powiedział w popołudniowym paśmie radia NewsTalk minister O’Brien, zakaz eksmisji oraz zamrożenie czynszu, obejmie osoby, które dotknięte zostały wpływem Covid-19. Nowe regulacje zastąpią obowiązujące, które działać mają do ostatniego dnia lipca, więc już 1 sierpnia, tylko osoby, które utraciły pracę lub diametralnie zmieniły się ich warunki zatrudnienia, będą mogły korzystać z ochrony rządu.

W przypadku innych osób zastosowanie będą miały standardowe przepisy, jakie obowiązywały do tej pory albo ich nowelizacje, które zostaną wprowadzone, dodał Darragh O’Brien. Minister przypomniał jednocześnie, że zamrożenie czynszów oraz zakaz eksmisji, wprowadzono, jako środek tymczasowy, więc gabinet Micheála Martina, realizuje w tym zakresie program, nakreślony przez poprzednią ekipę.

Minister Darragh O’Brien:

– Nowe przepisy będą skupiać się szczególnie na tych, którzy są zagrożeni. Tak więc ludzie, którzy albo stracili pracę, albo mieli obniżkę zarobków z powodu COVID, ludzie, którzy niedawno otrzymali płatność PUP lub korzystają z systemu wsparcia płac, HAP lub otrzymują inny awaryjny dodatek mieszkaniowy, będą mogli zakwalifikować się na podstawie tej ustawy i uzyskają skuteczną ochronę do stycznia przyszłego roku. We wszystkich innych przypadkach będzie miał zastosowanie normalny proces ochrony. Oczywiście w gabinecie dyskutowano, a i potrzeba było wiele pracy i rozmów z biurem prokuratora generalnego, by przepisy, nie kłóciły się z Konstytucją. Naprawdę należało się upewnić, czy osoby najbardziej narażone i poszkodowane podczas tej pandemii są rzeczywiście chronione, równoważąc to również z prawami właścicieli nieruchomości. Jestem szczęśliwy, że dzięki tej ustawie uda się to osiągnąć. Nowe przepisy dadzą również Radzie ds. Najemców Mieszkaniowych zwiększone uprawnienia do interweniowania w sprawach dotyczących zaległości czynszowych i orzekania w sprawach eksmisji.

Minister O’Brien powiedział także, iż ustawodawstwo pomagać będzie osobom najbardziej potrzebującym wsparcia:

– Na szczęście jest wielu ludzi, których zakłady pracy nie ucierpiały i nie wpłynęło to na ich dochody. To m.in. był jeden z problemów prawnych, więc nie mógł mieć zastosowania ogólny charakter zabezpieczeń. Nowe regulacje są znacznie bardziej wytrzymałe i da to ludziom dużo pewności na najbliższe sześć miesięcy. Niektórzy w opozycji domagali się przedłużenia ochrony o trzy miesiące, ustawa daje o wiele więcej niż żądania polityków.

Bogdan Feręc

Źr: NewsTalk

Polska-IE: Udostępnij...
W nocy i rano silne
Zbieractwo jako styl
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish