You Tube, Netflix, Apple i Facebook, mogą doczekać się wysokich kar

Jak powiedziała minister Catherine Martin, jeżeli dostawcy mediów społecznościowych i przekazu strumieniowego, nie dostosują się do irlandzkiego prawa, spotkają się z surowymi karami.

Nowa ustawa, jaka pierwotnie wprowadzona została pod obrady w styczniu tego roku, przewiduje, że każdy dostawca mediów internetowych, zobowiązany jest do usuwania treści o zabarwieniu promującym przemoc, ale też zaburzeń odżywania, samookaleczeń i samobójstw. Przepisy, które omawia Komisja Oireachtas ds. Komunikacji, dotyczą bezpieczeństwa w sieci i mają na celu zabezpieczenie mieszkańców Irlandii, przed szkodliwymi treściami.

Sprzeciw wobec tej ustawy wyrazili najwięksi dostawcy mediów społecznościowych i przekazu strumieniowego, a wobec tego, Komisja uznała, że może na nie nałożyć ogromne kary, bo i te znajdują się w nowych przepisach.

Jeżeli np. Facebook, Netflix i You Tube, nie usuną szkodliwych treści, mogą spotkać się z karą wynosząca 10% rocznego obrotu z zamianą na karę 20 milionów euro. Takie zasady miałyby zastosowanie do największych firm technologicznych, ponieważ mniejsi dostawcy treści internetowych, płaciliby kary w wysokości maksymalnej do 10% wysokości obrotów.

Po posiedzeniu Komisji, minister turystyki, kultury, sztuki, Gaeltacht, sportu i mediów Catherine Martin powiedziała, że rząd, jak i ona sama, dążyć będą do uregulowania całego rynku internetowego w Irlandii.

Z zapowiedzią wiążą się głębokie zmiany na polu krajowym, bo dotyczą publikowanych treści, a irlandzkich lub bezpośrednio dotyczących Irlandii w katalogach na terenie Republiki, musi być ich minimum 30%, kolejne 30% to utwory, filmy oraz inne treści pochodzące z Europy i Wielkiej Brytanii.

Jak wynika z ustawy, nowe prawo określi również podległość mediów działających na obszarze Irlandii, a ich kontrolą zajmie się nowa Komisja ds. Mediów. Będzie to organ, który zajmie się nadzorem mi regulacją całego rynku mediów, w tym internetowych i tradycyjnych.

Minister Martin powiedziała:

W pewnych okolicznościach Komisja ds. Mediów będzie odgrywać rolę w regulowaniu niektórych firm z europejską siedzibą główną w Irlandii, ale na poziomie ogólnoeuropejskim. Obejmuje to wiele dużych globalnych firm, takich jak Apple, YouTube i Facebook. Z tego powodu potencjalne sankcje finansowe muszą działać, jako odpowiedni środek odstraszający i być wystarczające, aby uniemożliwić jakimkolwiek przedsiębiorstwom, również o dużym zasięgu, uzyskanie korzyści ekonomicznych w wyniku nieprzestrzegania przepisów.

Bogdan Feręc

Źr: Oireachtas Press Office

Polska-IE: Udostępnij
Polityka mieszkaniow
Czy Mikołaj w Irlan
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian