Wzrost przestępczości internetowej

Internetowi oszuści stali się bardzo aktywni podczas pandemii Covid-19, stwierdził poseł Pa Daly, który chce większego zaangażowania policji w walkę z tym rodzajem przestępstw.

Po ostatnich danych CSO i Gardy, pokazujących wzrost liczby przestępstw oszustw, rzecznik Sinn Féin ds. równości, integracji i reformy prawa Pa Daly, wezwał rząd do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz ochrony użytkowników sieci internetowej.

Poseł Pa Daly powiedział:

– Jest oczywiste, że oszustwa, zwłaszcza oszustwa internetowe, stanowią poważną szansę dla przestępców. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r. odnotowano 15-procentowy wzrost liczby przestępstw i oszustw internetowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zakupy i płatności online to ogromny obszar wzrostu, dlatego udostępnianie szczegółów płatności online dla wielu stało się drugą naturą. Były to wydarzenia, które wyraźnie wyprzedzały ograniczenia Covid-19, a w ramach innych kategorii przestępstw, które w tym okresie widzieliśmy, a liczby tych, utrzymują się na stałym poziomie lub nawet spadają. Jednak pandemia będzie nadal zachęcać przestępców do wykorzystywania osób wrażliwych, jako innych sposobów ich przestępczej działalność, co generuje mniejszą wykrywalność. Niedawna miażdżąca afera, w której klienci Bank of Ireland stracili znaczne sumy pieniędzy, jest tego przykładem i nie możemy sobie pozwolić na pozostanie o krok za sieciowymi przestępcami. Program rządu zobowiązuje ten do szybkiego wdrożenia raportu Komisji w sprawie przyszłości policji, który obejmuje m.in. środki dla Krajowego Biura ds. Cyberprzestępczości. Każde euro, niezainwestowane w tej dziedzinie będzie kosztować państwo i konsumentów przynajmniej tyle samo strat i to w bardzo bliskiej przyszłości. Czas, aby rząd poważnie podszedł do walki z oszustwami internetowymi.

Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Trzeci minister w kr
Coraz bliżej szczep