Wysoka stopa bezrobocia

Do niedawna rząd uważał, iż bezrobocie w kraju, wróci do poziomów sprzed pandemii do/lub w 2023 roku, z czym pozwoliłem sobie się nie zgodzić.

Uznałem wtedy, iż będzie to rok 2025, co nawiasem mówiąc, właśnie teraz potwierdził Departament Finansów. Minister Paschal Donohoe, który przedstawiał prognozy na kolejne lata, powiedział również, że jego resort ustalił, iż z wysoką, chociaż obniżającą się stopą bezrobocia, będziemy mieli do czynienia znacznie dłużej, niż wcześniej sądzono.

Przeprowadzone analizy wskazują, jak dodał Donohoe, że bezrobocie w kraju, powróci do poziomów sprzed marca 2020 roku, ale dopiero w końcówce 2025 roku, więc dwa lata później, niż wcześniej przewidywano.

Przed wybuchem ogólnoświatowej pandemii, bezrobocie w kraju uznawane było za zerowe, więc oscylowało w okolicach 4,8%. Następnie, kiedy gospodarka została zatrzymana, w swoim szczytowym punkcie wynosiło 27%, by teraz utrzymywać się na poziomie przekraczającym 24%.

Rząd spodziewa się jednak, że wraz z uruchamianiem poszczególnych sektorów gospodarki, będziemy mieli do czynienia z gwałtownym spadkiem ilości osób pozostających bez pracy, ale i spora grupa, pozostanie bez zatrudnienia. Będą to głównie osoby zatrudnione wcześniej w hotelarstwie, gastronomii oraz handlu.

Ministerstwo Finansów jest też zdania, że do końca tego roku, z czym też się nie zgadzam, będzie na poziomie 8%, by do końca 2022 roku, obniżyć się do nieco powyżej 5%. W mojej opinii, w tym roku będziemy mieli w grudniu stan bezrobocia na poziomie przekraczającym 10% a zbliżonym do 12%, natomiast w roku przyszłym, do 7%.

Kto ma rację i dlaczego ja, przekonamy się za kilka miesięcy.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Finance

Polska-IE: Udostępnij
Po 5 maja możliwe s
Ekologiczny taran ve
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian