Wymagana długoterminowa reforma sektora opieki nad dziećmi

Kandydatka Aontú w wyborach uzupełniających w Zatoce Dublińskiej Mairead Tóibín zwróciła uwagę na potrzebę długoterminowej reformy sektora opieki nad dziećmi oraz, aby Irlandia przestała być odstającym krajem w Europie, jeśli chodzi o nieinwestowanie w swój sektor opieki nad dziećmi.

Mairead Tóibín stwierdziła:

– Według standardów europejskich Irlandia jest jednym z najniższych inwestorów w opiekę nad dziećmi – inwestuje tylko 0,1% PKB. Jest to sektor, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju naszych młodszych pokoleń, ale zaniedbujemy pełne inwestycje lub środki na ich rozwój. Przed Covid-19 dołączyłam do dziesiątek tysięcy pracowników i rodziców na ulicach, aby zaprotestować przeciwko marnym płacom i warunkom w sektorze wynikającym z chronicznego niedoinwestowania. Pojawienie się Covid-19 tylko pogłębiło kryzys w sektorze. Ankieta badawcza przeprowadzona przez Federację Usługodawców Przedszkolnych (Federation of Early Childhood Providers) wykazała zakres szkód wyrządzonych przez rządowe porzucenie sektora w ciągu pierwszych kilku miesięcy pandemii: „Tylko 22% ankietowanych świadczeniodawców uznało, że DCYA jest w jakikolwiek sposób pomocny. 91% placówek opieki nad dziećmi stwierdziło, że działania rządu podczas pandemii były całkowicie niewystarczające. 79% stwierdziło, że obawia się o przetrwanie swojej firmy w przyszłości. 87% stwierdziło, że potrzebuje znacznego wsparcia rządowego i finansowania, aby drzwi były otwarte dla rodziców i dzieci. 78% instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi wolałoby, aby Departament Edukacji był odpowiedzialny za ten sektor, niż minister ds. dzieci i kontynuują DCYA. W godzinie potrzeby sektora opieki nad dziećmi okazało się, że rząd nie tylko nie chce, ale również porzucił ten sektor ”. Aontú była jedyną partią polityczną, która podniosła w Dáil zamknięcie ponad 180 placówek opieki nad dziećmi w pierwszej fali pandemii w wyniku porzucenia sektora przez rząd. Rząd zrezygnował z umów ECCE z dostawcami, które były ich głównym źródłem dochodu, i zawiesił finansowanie AIM w celu lepszej integracji dzieci niepełnosprawnych w ogólnodostępnych placówkach przedszkolnych. Konsekwencje tych polityk są nadal odczuwalne, ponieważ wielu usługodawców stara się pokryć dziesiątki tysięcy strat poniesionych podczas pandemii, a usługodawcy i rodzice nie chcą, aby Departament ds. Dzieci i Młodzieży miał cokolwiek wspólnego z Sektor opieki nad dziećmi. Aontú od samego początku dąży do sprawiedliwego pozyskiwania zasobów i reformy sektora z korzyścią zarówno dla rodziców, nauczycieli, dostawców, jak i dzieci.

*

Tak, kandydatka Mairead Tóibín, jest żoną posła i lidera partii Aontú.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Antou

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Propozycje zasiłkó
Pierwszy raz od dwó
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian