Wszystkie świadczenia socjalne zostaną wstrzymane za 6 tygodni? To realny scenariusz

Zaskakujące oświadczenie wydane zostało podczas wczorajszych obrad Dáil, a przedstawiono informację o stanie środków państwowych.

Z tego natomiast wynika, że nowego rządu potrzebujemy natychmiast, ponieważ za półtora miesiąca, uruchomiona zostanie ustawa z 1965 roku. Ten akt prawny mówi, iż po wyborach parlamentarnych, posłowie mają określony czas, by wybrać spośród siebie członków gabinetu, a w przypadku braku rządu, Skarb Państwa przestaje przekazywać pieniądze na rzecz poszczególnych departamentów. W tym przypadku zaznaczono, że pieniędzy nie dostanie też główny obecnie beneficjent, czyli Ministerstwo Spraw Socjalnych, a to oznacza wstrzymanie wszelkich zasiłków, niezależnie od ich formy.  

Część posłów zaznaczała, że na utworzenie rządu zostało już mało czasu, więc koalicjanci i ugrupowania, które chcą taki współtworzyć, powinni zintensyfikować prace nad jego ukonstytuowaniem.

Ustawa, o której mowa, chroni pieniądze publiczne, by nie doszło do sytuacji, kiedy Irlandia ma posłów, ale nie ma rządu i albo władzę sprawuje przez dłuższy czas gabinet, sprzed wyborów, jak dzieje się to teraz lub władzę w kraju przejmuje parlament z pominięciem rządu.

W tym przypadku, aby ustawa nie zaczęła obowiązywać, czyli nie nastąpiła blokada środków finansowych, nie jest ważne, czy nowy rząd będzie miał większość parlamentarną, czy też nie, on musi powstać najpóźniej w pierwszej dekadzie czerwca, co uchroni kraj przed blokadą wydatkową.

Bogdan Feręc

Źr: Dail

Polska-IE: Udostępnij...
Irlandzki parlament
Premier rozwiewa oba
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish