Wstęp do masowych badań? Całą populację wioski przetestowano koronawirusowo

W jednej z wiosek hrabstwa Roscommon wytypowana została do przeprowadzenia masowych testów w kierunku koronawirusa, co było programem pilotażowym.

Badania trwały przez cztery weekendy, a mieszkańcy Lecarrow poddani zostali szybkim testom na koronawirusa, co miało dać odpowiedź na pytanie, czy szybkie testy są przydatne i czy możliwe jest zbadanie dużej ilości osób w krótkim czasie?

Każdego z weekendów mieszkańcy wioski mieli stawiać się przed kościołem św. Jana w Lecarrow, niedaleko Lough Ree, gdzie w formule drive-through, testowani byli na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Wynik testu pojawiał się w 18 minut, a badanie przeprowadziła irlandzka firma Roqu, która na ten cel wydała 100 000 euro. W testach brali udział wszyscy mieszkańcy Lecarrow, czyli ok. 150 osób, a wynik, otrzymywali za pośrednictwem SMS-ów i aplikacji Health Passport Ireland.

Co to może oznaczać? Czy rząd przygotowuje się do wprowadzenia masowych koronawirusowych testów dla całej populacji Irlandii? Teoretycznie jest to możliwe.

Bogdan Feręc

Źr: The Times

Polska-IE: Udostępnij
Ekspert wzywa rząd
Przystawka ma proble
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian