Współpraca po Brexice będzie nadal ważna

Dla Unii Europejskiej nadal i nawet po Brexicie, powinna ważna być współpraca z gospodarką Wielkiej Brytanii, powiedział były irlandzki premier John Bruton.

Wg premiera z lat 1994-1997 kraje europejskie mają już dosyć sytuacji z przeciągającym się Brexitem i w pewien sposób wymuszają na Wielkiej Brytanii działania szybkiego opuszczenia wspólnoty, co powinno  niepokoić Irlandię, której ekonomia może bardzo ucierpieć na tym wyjściu. Bruton dodał, iż Wielka Brytania po opuszczeniu Unii Europejskiej, powinna pozostać w silnym związku polityczno-handlowym z Unią Europejską, co może być rodzajem Europejskiego Stowarzyszenia Celnego. Taki rodzaj współpracy pozwoli na wspólne kształtowanie polityki handlowej, ale i zachowanie dobrych stosunków z gospodarkami UE.

Pomysły podobne do tego powinny być teraz kontynuowane i promowane, mówił też b. premier, aby nie okazało się, iż Wielka Brytania zostanie odizolowana od Europy. W innym przypadku może się okazać, iż władzę na sąsiedniej wyspie obejmą siły całkowicie przeciwne Unii Europejskiej, a to będzie katastrofalne dla kraju naszych sąsiadów, ale też wpłynie w sposób istotny na ekonomię Republiki. Tak może się stać, jeżeli władzę przejmie Boris Johnson, bo ten prezentuje linię pro amerykańską albo Jeremy Corbyn, który chce głębokiej współpracy z Chinami, a nawet Rosją.

W obu przypadkach, czyli współpracy z Ameryką lub Chinami albo Rosją, zawirowania na rynku europejskim będą bardzo duże, co nie da stabilizacji gospodarkom i rynkom UK i UE. Straci wtedy mocno Irlandia, stając pomiędzy ścierającymi się ekonomicznie potęgami, bo z całą pewnością i USA i Rosja będą chciały osiągnąć duży wpływ na tę część świata.

Na zakończenie b. premier John Bruton stwierdził, że Irlandią powinna zrobić wszystko, „aby walczyć z poglądem, iż Unia Europejska będzie lepsza i silniejsza, kiedy Wielka Brytania opuści blok”.

To bardzo ważne i mądre słowa, niezależnie od naszych poglądów i opinii, bo pokazują, jak bardzo zglobalizowana gospodarka, wpływa na prowadzenie wojen handlowych, a te się toczą, choćby nie były widoczne gołym okiem.

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: RTE

Podziel się:

Temperaturowe eldora
Aresztowane za hande
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn