Wspieraj People Before Profit w kwestii ustawy o wentylacji pomieszczeń

People Before Profit z zadowoleniem przyjmuje decyzję rządu, aby nie sprzeciwiać się ustawie o wentylacji w miejscu pracy z 2021 r.

Ustawa ma na celu zapewnienie pracownikom „prawa do czystego powietrza” poprzez nałożenie minimalnych standardów wentylacji w miejscach pracy opartych na  poziomach CO2. Skutecznie tworzy minimalne standardy świeżego powietrza i daje pracownikom możliwość wnioskowania o inspekcje BHP. 


Ustawa definiuje czyste powietrze, jako zawierające mniej niż 900 ppm CO2 – i nakłada na pracodawców obowiązek osiągnięcia tego wszelkimi możliwymi środkami i/lub zainstalowania filtracji powietrza. (Pracodawcy nadal podlegaliby również istniejącym przepisom BHP dotyczącym minimalnych standardów ogrzewania zapewniających komfortowe miejsce pracy.) Uzasadnieniem takiego postępowania jest to, że prawie każdy budynek, w którym gromadzą się ludzie, poza domami prywatnymi, jest czyimś miejscem pracy.

Ustawa upoważnia również Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do mierzenia czystości powietrza w miejscu pracy oraz do wydawania odpowiednich zawiadomień o poprawkach lub zakazach – podobnie jak w restauracjach, które naruszają zasady bezpieczeństwa żywności. Uprawnia pracowników do zwrócenia się do HSA o przeprowadzenie kontroli powietrza w ich miejscu pracy. Ma to na celu usunięcie poważnej luki w istniejących przepisach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, a mianowicie to, że wyłącznie od HSA zależy, które miejsca pracy zdecyduje się skontrolować.
 
Przedstawiciel People Before Profit poseł Paul Murphy powiedział:

– To pozytywne, że rząd nie sprzeciwia się naszej ustawie o wentylacji, aby dać prawo do czystego powietrza pracownikom i studentom, i że ustawa ta ma zostać uchwalona. Nie możemy jednak tak po prostu pozwolić, aby ten projekt ustawy leżał na półce i zbierał kurz – musi być rozwijany i wdrażany szybko. Nie możemy i nie będziemy w stanie opanować tej pandemii bez pilnych działań, aby upewnić się, że szkoły i miejsca pracy są właściwie wentylowane. Rząd musi również wspierać szkoły i miejsca pracy w tym zakresie. Każda klasa powinna być wyposażona w filtr HEPA, tak jak to miało miejsce w innych krajach. Wszystkie miejsca pracy muszą monitorować jakość powietrza za pomocą monitorów CO2 i stosować filtry HEPA oraz w razie potrzeby ulepszyć wentylację, a rząd powinien zapewnić wsparcie małym firmom, aby zrobiły to tam, gdzie jest to konieczne. Rząd powinien teraz przyspieszyć ten projekt. Mamy prawie dwa lata pandemii i nadszedł czas, aby wprowadzić tę ustawę w życie.


 
CO MOŻESZ ZROBIĆ:
 
Rząd dopuścił projekt ustawy do przejścia przez drugi etap, ale może starać się go rozwodnić na kolejnych etapach. Prosimy o:

  • Wyślij e-mailem do lokalnych posłów, prosząc ich o szybkie prześledzenie ustawy i wprowadzenie jej bez zmian.
  • Poproś lokalny związek o publiczne poparcie.
  • Złóż petycję w swoim miejscu pracy, aby uzyskać poparcie dla ustawy. Oto sugerowane sformułowanie:

„My, niżej podpisani, wzywamy rząd do szybkiego śledzenia ustawy o wentylacji w miejscu pracy 2021, aby poradzić sobie z obecną sytuacją zagrożenia zdrowia publicznego”.


 
Uwagi: Link do ustawy i noty wyjaśniającej
https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2021/123/?highlight%5B0%5D=ventilation

Opr: Bogdan Feręc

Źr: PBP

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Tymczasem w USA. McD
Najnowszy numer maga
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська