Wsparcie rządowe dla przedsiębiorstw dotkniętych COVID-19

Kryzys COVID-19 stanowi bezpośrednie i poważne wyzwanie finansowe dla przedsiębiorstw, a oto kilka praktycznych porad i wskazówek:

Porozmawiaj ze swoim bankiem

Wszystkie banki ogłosiły, że zapewnią swoim klientom elastyczność, a być może będą w stanie zapewnić wakacje płatnicze lub awaryjne ułatwienia w zakresie kapitału obrotowego.

Podejmij natychmiastowe kroki w celu zarządzania przepływami pieniężnymi

Poszukaj odpowiedniej dla siebie formy wsparcia, aby:

 • Obniżyć koszty zmienne
 • Opóźnić wydatki uznaniowe
 • Rozszerzyć okres swoich zobowiązań
 • Przyspiesz ściągalność swoich wierzytelności
 • Poznać opcje finansowania łańcucha dostaw

Użyj dostępnego wsparcia rządowego dla kapitału obrotowego

 • Program gwarancji kredytowych obsługuje pożyczki do kwoty 1 mln EUR na okres do 7 lat. Wnioski można składać w AIB, Bank of Ireland i Ulster Bank. Obowiązują kryteria kwalifikowalności.


 • Mikroprzedsiębiorstwa mogą uzyskać dostęp do pożyczek COVID-19 w wysokości do 50 000 EUR od MicroFinance Ireland. Warunki obejmują sześciomiesięczny okres spłat bez odsetek i moratorium na spłaty, przy czym pożyczka powinna być spłacona w ciągu pozostałych 30 miesięcy 36-miesięcznego okresu pożyczki. Pożyczki są dostępne w oprocentowaniu od 6,8% do 7,8%. Firmy mogą składać wnioski za pośrednictwem lokalnego biura lub bezpośrednio na stronie microfinanceireland.ie . Obowiązują kryteria kwalifikowalności.


 • Program kapitału obrotowego SBCI COVID-19 o wartości 200 mln EUR dla kwalifikujących się przedsiębiorstw obsługuje pożyczki od 25 000 do 1,5 mln EUR (pierwsze 500 000 EUR bez zabezpieczenia) przy maksymalnej stopie procentowej wynoszącej 4%. Aplikacje mogą być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej SBCI w sbci.gov.ie . Obowiązują kryteria kwalifikowalności.

Uzyskaj poradę

Uzyskaj porady od księgowego lub skorzystaj z pomocy doradczej dostępnej w lokalnym biurze Enterprise .

Sprawdź swoją ochronę ubezpieczeniową

Sprawdź, czy polisa ubezpieczeniowa obejmuje Cię na wypadek przerwania działalności lub czasowego zamknięcia działalności spowodowanego przez COVID-19.

Współdziałaj z Revenue

Jeśli masz obawy dotyczące możliwości zapłaty zobowiązań podatkowych, porozmawiaj z Urzędem Skarbowym, który doradza:
„Revenue na bieżąco współpracuje z przedsiębiorstwami, które doświadczają przejściowych kłopotów w przepływach pieniężnych lub mają trudności handlowe, a te wpływają na terminową zapłatę podatku. Przychody współpracują z powodzeniem z firmami, które angażują się wcześniej, aby rozwiązać problemy z podatkami. Revenue będzie współpracować z każdą rentowną firmą, która doświadcza przejściowych trudności z przepływem środków pieniężnych, w tym trudności wynikających z wyjątkowych okoliczności, takich jak wybuch COVID-19 (koronawirusa). ”Patrz www. revenue.ie .

Revenue opublikowały również porady dla firm doświadczających trudności handlowych w wyniku COVID-19 . Obejmuje to informacje na temat deklaracji podatkowych, stosowania odsetek za zwłokę, egzekucji długu, odprawy podatkowej i ceł.

Uważaj na inne wsparcie rządowe

 • Rząd ogłosił krajowy program wsparcia dochodów COVID-19 . Zapewni to wsparcie finansowe irlandzkim pracownikom i przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem.


 • Pracowników przedsiębiorstw, które muszą ograniczyć godziny lub dni pracy mogą korzystać z Departamentu Spraw zatrudnienia i ochrony socjalnej Wsparcie skróconego czasu pracy .

 • Pełna oferta dotacji Enterprise Ireland , IDA Ireland , Local Enterprise Office i Údarás na Gaeltachta będzie dostępna dla firm, aby pomóc w strategiach innowacji, dywersyfikacji rynków i łańcuchów dostaw oraz w celu poprawy konkurencyjności.

 • Departament Spraw Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej oraz Departament Biznesu, Przedsiębiorczości i Innowacji zapewnią wspólną usługę wsparcia dla osób udzielających pierwszej pomocy za pośrednictwem biur Intreo i agencji rozwoju, Enterprise Ireland i IDA Ireland w każdym regionie, aby zapewnić dostosowane wsparcie dla poszkodowanych firm, z celem polegającym na uniknięciu masowych zwolnień i zyskaniu czasu dla firm na rozwiązanie krótkotrwałych zakłóceń.

 • Dotacja Finance in Focus w wysokości 7 200 EUR będzie dostępna dla klientów Enterprise Ireland i Údarás na Gaeltachta, którzy chcą uzyskać dostęp do wsparcia doradczego w celu przeprowadzenia natychmiastowych przeglądów finansowych.

 • Oprócz obecnego zakresu wsparcia biznesowego dla mikroprzedsiębiorstw, LEO mogą również oferować kupony ciągłości biznesowej od 2 500 EUR, aby pomóc w przygotowaniu wszelkich problemów związanych z ciągłością działania, które pojawiają się w obecnym trudnym środowisku. Odwiedź  LEOs COVID-19 Business Response,  aby uzyskać dodatkowe informacje. 

 • Enterprise Ireland oferuje szereg wsparcia, które pomaga firmom złagodzić wpływ Covid-19. Ich plan reagowania biznesowego  COVID-19 przedstawia dostępne wsparcie COVID-19.

 • Departament Zdrowia przygotował  wytyczne COVID-19 dla pracowników łańcucha dostaw .

 • Rząd zgodził się na wsparcie dla przedsiębiorstw dotkniętych COVID-19 poprzez odroczenie stawek komercyjnych .

Planowanie ciągłości działania: lista kontrolna COVID-19

Departament Biznesu, Przedsiębiorczości i Innowacji zaktualizował swoją listę kontrolną dotyczącą planowania ciągłości działania, która zawiera listę kontrolną działań przygotowawczych dla przedsiębiorstw w odpowiedzi na COVID-19 .

Niezbędne sklepy detaliczne

Krajowy Zespół ds. Zdrowia Publicznego (NPHET) zalecił, aby wszystkie nieistotne punkty sprzedaży detalicznej zostały zamknięte. Wszystkie pozostałe punkty sprzedaży detalicznej mają wprowadzać dystans społeczny, by działać nieprzerwanie.

Plakaty i tabliczki do Twojej siedziby

Departament Zdrowia opracował plakaty informacyjne na temat zdrowia publicznego i grafiki dystansujące do opublikowania w sklepach i firmach.

Więcej plakatów, ulotek i zasobów mediów społecznościowych jest dostępnych na plakatach i zasobach HSE .

Powiązane informacje i wskazówki

Centrum Obsługi Biznesowej

Departament Biznesu, Przedsiębiorczości i Innowacji utworzył Call Center Business Support, aby uzyskać informacje na temat wsparcia rządowego dostępnego dla przedsiębiorstw i przedsiębiorstw dotkniętych COVID-19.

Tel . : +353 1631 2002

E-mail : infobusinesssupport@dbei.gov.ie

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Business, Enterprise and Innovation

Polska-IE
Koronawirus a odwoł
Ostatni akt prawny t
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish