Wsparcie dochodu dla pracowników ze skróconymi godzinami pracy

Rzeczniczka Sinn Féin ds. ochrony socjalnej Claire Kerrane skrytykował brak działań rządu we wspieraniu pracowników w branżach dotkniętych przez Covid-19, których uprawnienia do wsparcia pracy krótkoterminowej (STWS) dobiegają końca.

Krótkoterminowe wsparcie w pracy jest formą zasiłku dla osób poszukujących pracy i jest przeznaczone specjalnie dla pracowników, których tydzień pracy został tymczasowo skrócony. Wielu pracowników, którzy otrzymali zmniejszone godziny pracy z powodu wpływu Covid-19, zostało objętych tym Świadczeniem. 

Jednak pracownicy mogą otrzymywać wsparcie tylko przez maksymalnie 234 dni, w wyniku czego wielu z tych pracowników obecnie nie kwalifikuje się do tej wypłaty. Pomimo poinformowania ich, że nie będą już otrzymywać tego wsparcia dochodu, wiele osób pracujących w branżach, w których czas pracy jest skrócony, nie jest jeszcze w stanie wrócić do pracy.

Teachta Kerrane powiedziała:

– Wielu pracowników otrzymujących dodatek do pracy krótkoterminowej znajduje się obecnie w sytuacji, w której ich uprawnienia dobiegają końca, ponieważ osiągnęli maksymalną liczbę dni przysługujących im na ten zasiłek. Wielu z tych, którzy otrzymują tę płatność, pracuje w branżach, które jeszcze nie wróciły do ​​pełnego zatrudnienia. Na przykład wiele osób w sektorach lotnictwa i handlu detalicznego otrzymało płatność z tytułu wsparcia pracy krótkoterminowej, a sektory te nadal nie zostały w pełni otwarte ze względu na obowiązujące wytyczne dotyczące zdrowia publicznego. Oznacza to, że pracownikom, którym skończy się czas na STWP, pozostaną im jedyną opcją dla osób poszukujących pracy uzależnionych od dochodów. Niektóre mogą nawet nie kwalifikować się ze względu na dochód gospodarstwa domowego, inne mogą kwalifikować się do obniżonych stawek. W kwietniu ponad 600 osób zrezygnowało z zasiłku dla osób poszukujących pracy w krótkim wymiarze czasu pracy, a tylko 60 osób przeszło do zasiłku dla osób poszukujących pracy. W tym samym miesiącu 4180 osób nadal otrzymywało płatność. Dotyczy to nie tylko niewielkiej liczby osób i widzimy, że problem będzie się nasilał, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania. Jednak odpowiedzią rządu na to jest chowanie głowy w piasek. Zaledwie w zeszłym tygodniu, poruszając tę ​​kwestię z minister Humphreys, poinformowała mnie, że ​​nie planuje przedłużenia płatności ani zapewnienia alternatywnego rozwiązania dla pracowników na tym stanowisku. Bezczynność jest po prostu nie do przyjęcia. Wzywam minister Humphreys do przedłużenia czasu przyznanego na wsparcie w pracy krótkoterminowej i zasiłku dla osób poszukujących pracy, aby wspierać pracowników w skróconych godzinach bez ich winy.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Sinn Fein

Polska-IE: Udostępnij
Połowa Irlandii jes
Należy utrzymać pr
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian