Wsparcie dochodów powinno objąć też 2021 rok

Przed publikacją budżetu na kolejny rok, mamy sporo apeli, ale też wezwań i takie właśnie w stronę ministra finansów wysyła Irlandzka Rada Doradcza ds. Podatkowych (IFAC).

Wg członków Rady, wsparcie dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców, powinno zostać rozciągnięte również na przyszły rok, a zapisy powinny znaleźć miejsce w ustawie budżetowej, która opublikowana zostanie w październiku. IFAC proponuje również elastyczny fundusz, który stymulować będzie irlandzką gospodarkę, co będzie reakcją na poprawę i pogorszenie sytuacji ekonomicznej kraju w przyszłym roku.

Obecnie wg ekonomistów z IFAC, Irlandia znajduje się w pewnym stopniu w zawieszenia pomiędzy kryzysem a ożywieniem, więc należy zdwoić wysiłki, aby ten stan dążył ku wzrostom wskaźników ekonomicznych. Dlatego postuluje się, aby pozostały w przyszłym roku różne formy pomocy i mają być one utrzymane w równym stopniu dla osób prywatnych, jak i dla firm. IFAC prezentuje jednocześnie pogląd, iż irlandzki rząd, nie powinien poprzestawać na obecnych formach wsparcia, a te rozwijać i proponować nowe, w miarę potrzeb i możliwości państwa.

Główne środki pomocowe, jeżeli mówimy o gospodarce, powinny skierowane zostać do eksporterów, którzy już teraz tracą ok. 20% w zakresie eksportu tradycyjnego, a kolejnymi sektorami są usługi niezwiązane z przemysłem komputerowym, które zanotowały spadek wartości eksportu o 16%.

Bogdan Feręc

Źr/Zdj: RTE

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian