Wskazówki, jak stworzyć otocznie bezpieczne dla seniorów

Co roku w kraju w Szwecji 1400 osób w starszym wieku umiera na skutek następstw obrażeń po upadkach, a 70 tysięcy potrzebuje długotrwałej opieki zdrowotnej. Co trzecia osoba po 65. roku życia jest narażona na upadek przynajmniej raz w roku.

W Szwecji władze lokalne, zarządcy dróg i budynków starają się stworzyć takie warunki dla seniorów, by były dla nich bezpieczne. 

To m.in.:

  • zakaz umieszczania reklam i szyldów na chodnikach lub na wysokości głowy przechodniów,
  • zapewnienie możliwości treningu przemieszczania się z laskami dla słabowidzących i wyposażanie tej grupy w białe laski;
  • informacja i uświadomienie konsekwencji braku obuoczności i innych chorób oczu, np.: centralnych ubytków w polu widzenia utrudniających dostrzeganie pojazdów;
  • patrole nocne, których zadaniem jest przyjazd do pacjenta w celu pomocy przy ułożeniu do snu, umyciu, itp.
  • uchwyty w toaletach ułatwiające równowagę;
  • dbałość o oczyszczanie jezdni i chodników zimą;
  • zorganizowanie pomocy w domach: przy kąpieli, ubieraniu i rozwożeniu posiłków, drobnych, ale niebezpiecznych dla seniorów czynnościach takich jak: zawieszanie firanek, zmiana żarówek;
  • pomoc w przystosowaniu mieszkań, np. usuwanie progów, automatyczne otwieracze drzwi zewnętrznych, właściwe oświetlenie na klatkach schodowych i na ulicach;
  • kontrastowe oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia – takie proste rozwiązanie pomoże zrekompensować brak możliwości określenia odległości na schodach;
  • odpowiednie umieszczenie poręczy przy schodach – powinny wystawać przed pierwszy i ostatni stopień o 0,3 m.

Źródło: Edbom-Kolarz A, Marcinkowski JT. „Upadki osób starszych – przyczyny, następstwa, profilaktyka”, w: Hygeia Public Health 2011, 46(3): 313-318

 10 wskazówek, co zmienić w domu by był bardziej bezpieczny dla seniora 

Justyna Wojteczek

Polska-IE
Konferencja „Bezpi
Para Prezydencka prz
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish