Wpływ blokady na rynek pracy. 80% zatrudnionych odczuło już skutki pandemii

Jobs.ie przeprowadził ankietę wśród prawie 700 osób, których pytano o wpływ pandemii koronawirusa na ich pracę.

Jak się okazuje, duża część osób, które w jakiś sposób dotknięte zostały Covid-19, chce, aby pracodawcy „otwarcie i uczciwie” postępowali w chwili, kiedy pobierają pomoc państwową, która w formie wynagrodzeń trafia do zatrudnionych, ale i otwarcie informowali o przyszłości firm oraz pracowników. Z ankiety dowiadujemy się również, że 66% irlandzkich pracowników obawia się wpływu pandemii na ich życie zawodowe w przyszłości, a także obawiają się, czy uda im się znaleźć pracę, jeżeli zostaną zwolnieni na stałe. Ponad 70% respondentów odpowiedziało, iż ma przekonanie o długotrwałym wpływie pandemii na ich życie zawodowe i jednocześnie przypuszczają, że zmiany w ich życiu zawodowym nie wrócą nigdy do stanu poprzedniego.

Badanie prowadzone było wśród osób zatrudnionych w 40 różnych sektorach, a sama pandemia wpłynęła w jakiś sposób na 80% miejsc pracy w Irlandii. Spośród tej grupy 45% zostało zwolnionych tymczasowo, a 16% na stałe. Pozostała część doświadczyła redukcji płac, skrócenia godzin pracy, innych form zwolnień oraz przeniesieni zostali do pracy w domu.

Wpływ pandemii najbardziej odczuli zatrudnieni w sektorze hotelarskim 11% z ogółu, handlu detalicznym 9% i w branży turystycznej 6%. W samej branży hotelarskiej pracę tymczasowo utraciło 66% zatrudnionych w tym sektorze w lutym osób.

Komentując wyniki analiz Mary Connaughton, która jest dyrektorem działu HR CIPD Ireland, powiedziała, zwracając się głównie do pracodawców:

– Pracodawcy muszą aktywnie komunikować się ze swoimi wszystkimi pracownikami, więc niezależnie od tego, co się wydarzy w przyszłości, komunikuj się, aby okazać trochę empatii i pokazać, że wiesz, że ludzie są zaniepokojeni i zmartwieni. Chodzi o to, aby być otwartym i przejrzystym na temat tego, co się wydarzy, nie mówimy, że powinni tworzyć fałszywe oczekiwania. Potem powinni naprawdę na pierwszym miejscu postawić dobrostan pod względem tego, co możesz zrobić, aby wesprzeć dobrobyt ludzi, aby upewnić się, że faktycznie zachowują zdrowie w środowisku, w którym pracują. Następnie, kiedy sprowadza się to do tego, kto może wrócić jako pierwszy, znów bądź przejrzysty: spójrz na kluczowe role, które musisz mieć z powrotem, i powiedz ludziom, co się wydarzy. Mówimy również, że wiemy, że niektórzy ludzie nie będą chcieli od razu wracać do pracy i być elastyczni w radzeniu sobie z tymi szczególnymi sytuacjami – niektórzy ludzie będą mieli problemy z opieką nad dziećmi, inni martwią się transportem. Tak naprawdę, kiedy będą to takie rzeczy, jak przedłużające się zwolnienia lub redundancja, znowu chodzi o komunikację oraz bycie tak otwartym i uczciwym jak to możliwe.

Bogdan Feręc

Źr: Newstalk

Polska-IE: Udostępnij...
Formularz Lokalizacj
Pieniędzy na zasił
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish