Wnioski o obywatelstwo składane przez pracowników pierwszej linii muszą być pilnie przyspieszone

Rzecznik Partii Pracy ds. dzieci, niepełnosprawności, równości i integracji senator Ivana Bacik wezwała minister sprawiedliwości do przyspieszenia przyznania irlandzkiego obywatelstwa pracownikom pierwszej linii, którzy byli podstawą systemu opieki zdrowotnej podczas pandemii. Ponieważ wielu obywateli spoza UE, nadal pracuje na irlandzkim froncie walki z Covid, co ponownie podkreśliła Bacik, i dodała, że przyspieszenia tego procesu, ma ogromne znaczenie.

Senator Bacik powiedziała:

– Z radością witamy zapowiedź Departamentu Sprawiedliwości, że 4000 osób będzie miało możliwość zakończenia procesu nadania obywatelstwa do końca marca. Nie rozwiąże to jednak frustracji dodatkowych 20 000 osób, które wciąż czekają na rozpatrzenie ich wniosków, w tym pracowników służby zdrowia i pracowników pierwszej linii. Ogłoszenie przez minister Helen McEntee ustawowej deklaracji usunie opóźnienia w systemie na korzyść niektórych pracowników służby zdrowia i innych pracowników pierwszej linii. Jednak wzywam Panią minister do dokonania przeglądu wszelkich zmian prawnych, które mogą być wymagane w celu rozpatrzenia zaległych wniosków dotyczących naszych pracowników pierwszej linii. Rząd musi pilnie wprowadzić program przyspieszenia składania wniosków o obywatelstwo dla wielu pracowników pierwszej linii, którzy utrzymywali nasz system opieki zdrowotnej w całości podczas pandemii. Pracownicy służby zdrowia i członkowie ich rodzin, którzy spełniają wszystkie wymogi dotyczące obywatelstwa i mieszkali w Irlandii w wymaganym czasie, powinni mieć przyspieszone rozpatrzenie ich wniosków w uznaniu ich żywotnej pracy podczas pandemii. Badania opublikowane przez grupę Train Us for Ireland, która reprezentuje ok. 200 pracowników służby zdrowia spoza Europy, zwraca uwagę, na ciągłe opóźnienia, z jakimi borykają się nasi bohaterowie pierwszej linii. Badania wykazały, że prawie 64% ankietowanych pracowników służby zdrowia z zagranicy, czekało co najmniej 12 miesięcy na odpowiedź na swoje wnioski o obywatelstwo, a ponad jedna trzecia czekała ponad rok. Przeglądając te dane i wysłuchując obaw podkreślanych przez tych pracowników, zapytałabym o opóźnienie we wdrożeniu schematu podjęcia skutecznych działań dla tej ogromnej grupy. Podobne programy wprowadzono w innych krajach, w tym we Francji i Kanadzie, w uznaniu ogromnych osobistych poświęceń tak wielu, którzy każdego dnia narażali się na ryzyko, aby zapewnić niezbędne usługi zdrowotne i społeczne podczas tej pandemii. Jesteśmy winni ogromną wdzięczność osobom i rodzinom w naszych wspólnotach, które dokonały takich poświęceń. Partia Pracy wzywa rząd, aby poparł nasze wezwanie   działaniami. Przyspieszmy teraz ich obywatelstwo.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Irlandia odmawia pom
Rezerwacja terminu s
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian