Właściciel nie będzie mógł żądać czynszu „z góry”. Ochrona najemców zostanie przedłużona

Minister Darragh O’Brien przedstawi dzisiaj gabinetowi nowe rozwiązania, jakie mają znaleźć się w prawie mieszkaniowym.

Na dzisiejszym posiedzeniu rządu minister mieszkalnictwa Darragh O’Brien przedstawi nowelizację do ustawy o czynszach, a w tej znajdzie się klauzula, która zabraniać będzie żądania wielokrotności czynszu, podczas podpisywania umowy najmu. Samo zabezpieczenie pozostanie, ale nie będzie mogło być wyższe niż czynsz za dwa miesiące najmu lokalu mieszkalnego.

Nowy najemca, w chwili podpisywania umowy, zobowiązany będzie do wpłaty kaucji oraz miesięcznego czynszu „z góry”, ale całość nie będzie mogła być wyższa, niż czynsz obejmujący dwa miesiące najmu.

Takie zasady stosowano najczęściej w przypadku, kiedy najemcami byli studenci, a minister szkolnictwa wyższego Simon Harris, od dawna postulował, aby uregulować rynek najmu dla studentów.

W przepisach znajdzie się jednak pewna furtka, bo o ile student-najemca „sam” zaproponuje wpłacenie wyższej gwarancji, będzie mógł to nadal zrobić.

Rząd zajmie się dzisiaj również ochroną najemców w związku z Covid-19 i proponuje się, aby termin ochrony został przedłużony. Obecne przepisy mówią, iż ochrona osób wynajmujących mieszkania, zakończy się 12 lipca tego roku, jednak uznano, co jest postulatem ugrupowań opozycyjnych, iż okres ochronny należy znacznie wydłużyć. Gabinet przyjąć ma rozporządzenie, które do 12 stycznia 2022 roku, rozciąga okres ochrony lokatorów, co da gwarancję zamieszkania osobom najbardziej zagrożonym utratą mieszkania. Dotyczy to przede wszystkim osób, które straciły pacę w wyniku pandemii lub utraciły dochody w znacznym stopniu.

W związku z tym eksmisje i podwyżki czynszów, w tym spodziewana w wysokości 8% w strefach z zakazem podnoszenia czynszów o więcej niż 4% rocznie, nie będzie możliwa do 12 stycznia przyszłego roku.

Zasady obowiązują dla osób zalegających z czynszem, które zgłosiły ten fakt w stosownym urzędzie, co zabezpiecza ich przed eksmisją i daje 28 dni na zapłacenie czynszu sprzed otrzymania wezwania do eksmisji, ale i zakazane pozostaną podwyżki czynszów dla osób przebywających na zasiłkach PUP i korzystających z dopłat do wynagrodzeń pracowniczych.

*

Bardzo ciekawe rozwiązanie z tą furtką, bo to jawne zachęcanie landlordów, by zasugerowali swoim przyszłym najemcom, iż inne osoby starające się o ów lokal, zaproponowały wielomiesięczną kaucję. Jest to więc kolejne prawne matactwo w zakresie irlandzkich czynszów.

Bogdan Feręc

Źr: Pa Media

Polska-IE: Udostępnij
Minister lekceważy
Jutro zaćmienie sł
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian