Władze lokalne muszą rygorystycznie egzekwować nowe przepisy dotyczące paliw stałych

Władze lokalne muszą zapewnić, że nowe przepisy dotyczące paliw stałych będą rygorystycznie egzekwowane, gdy wejdą one w życie w całym kraju w 2022 r., powiedział poseł Fine Gael.

Reprezentant Louth, poseł Fergus O’Dowd powiedział, że Departament Środowiska musi zapewnić władzom lokalnym zasoby wymagane do egzekwowania nowych, rozszerzonych przepisów dotyczących paliw stałych w celu ochrony zdrowia publicznego w naszych społecznościach.

Poseł O’Dowd uważa:

– Rząd zobowiązał się do wprowadzenia ogólnokrajowego zakazu palenia węglem dymnym do końca swojej kadencji i ogłosił na początku tego roku, że nowe standardy dla wszystkich krajowych paliw stałych zostaną wprowadzone w całej Irlandii w 2022 roku. Zakaz używania węgla dymnego, który został po raz pierwszy wprowadzony w Dublinie w 1990 roku, został stopniowo rozszerzony i obejmuje łącznie 41 obszarów miejskich w całym kraju, przy czym obszary te obejmują duże miasta i miasteczka. Nasze już surowe normy dotyczące siarki i dymu mają stać się jeszcze bardziej rygorystyczne wraz z nowymi normami emisyjnymi, a prace nad tymi przepisami mają zostać sfinalizowane w najbliższych miesiącach i będą obowiązywać w sezonie grzewczym 2022. Natomiast to władze lokalne, odpowiedzialne będą za egzekwowanie zapisów nowych przepisów dotyczących paliw stałych na swoich obszarach. Obecnie mają uprawnienia egzekucyjne w ramach istniejącego zakazu węgla dymiącego, który obejmuje przeprowadzanie kontroli pomieszczeń i pojazdów, wnoszenie ścigania na podstawie ustawy o zanieczyszczeniu powietrza oraz wymierzanie grzywien za domniemane przestępstwa związane ze wprowadzaniem do obrotu, sprzedażą i dystrybucją zabronionych paliw w strefach niskiego zadymienia, z zakresem kary od 250 do 1000 euro. Jednak z przedstawionych mi danych wynika, że ​​tylko sześć postępowań wszczęto na podstawie przepisów o paliwach stałych w latach 2015-2019 za naruszenie zakazu takiego węgla. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę postępowań sądowych, uważam, że na władzach lokalnych spoczywa obowiązek nasilenia egzekwowania prawa i zapewnienia, że ​​mają miejsce szeroko zakrojone inspekcje. Władze lokalne muszą również zgłaszać naruszenia ochrony środowiska i działania egzekucyjne do Agencji Ochrony Środowiska. Wcześniej podkreślałem potrzebę znacznego ograniczenia sprzedaży transgranicznej paliw stałych na platformach internetowych, gdzie dostawcy reklamują paliwa stałe, które mogą nie spełniać nowych przepisów. Minister Ryan niedawno potwierdził mi, że rozmowy z sektorem władz lokalnych rozpoczęły się z zamiarem ustanowienia dedykowanych zasobów w regionalnych organach wiodących, aby zapewnić koordynację, wiedzę fachową i doradztwo w celu wspierania spójnego egzekwowania nowych przepisów w całym kraju. Istnieje również zobowiązanie do wspierania władz lokalnych, w tym poprzez zapewnienie dodatkowego wsparcia dla najskuteczniejszego modelu egzekucji. Jest to coś, co z zadowoleniem przyjmuję, ponieważ potrzebna jest silna reakcja wielu agencji przed następną zimą, aby zapewnić zgodność i ostatecznie chronić zdrowie publiczne.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kupuj tylko u czarno
Zawadzki-Liang: na s
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська