Władze lokalne dochodzić będą rekompensaty od rządu. Pierwszy jest Dublin

W wyniku rządowych decyzji o blokadzie kraju, zamknięciu zakładów pracy i obniżeniu stawek komercyjnych, jakie odprowadzają do lokalnych kas przedsiębiorcy, Rady Miast i Powiatów utraciły w ostatnich miesiącach około 1/3 swoich dochodów.

Dyrektor wykonawczy Rady Miasta Dublina Owen Keegan powiedział, iż potrzebna jest teraz pomoc rządu, aby władze lokalne mogły realizować wszelkie nałożone na nie zadania. Finanse Dublina są obecnie „pod znaczną presją”, więc należy natychmiast uruchomić fundusze nadzwyczajne, by wesprzeć działania miasta.

Owen Keegan tłumaczył, że wraz z niższymi dochodami, wzrosły wydatki miasta na działania Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i pomoc osobom bezdomnych, za co także spodziewają się rekompensaty.

To pierwsza taka zapowiedź, ale od dawna wiemy, że śladem stołecznych radnych, szły zazwyczaj inne Rady Miast, czyli należy się spodziewać większej ilości takich wniosków.

Bogdan Feręc

Źr: Newstalk/DCC

Polska-IE: Udostępnij...
Komisja Europejska b
Czy to koniec Unii E
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish