Wkrótce rozpocznie się rozliczanie rządu

Socjaldemokraci uważają, że powinna zostać powołana nowa komisja, która przyjrzy się skutkom kryzysu wywołanego przez Covid-19, a to stworzy okazję do rozliczenia rządu i urzędników odpowiedzialnych m.in. za stan służby zdrowia w okresie pandemii.

Wiceprzewodnicząca SocDem Róisín Shortall dodała, iż posłowie posiadają pewne informacje, które należy wyjaśnić i mogą to zrobić wyłącznie osoby, które zarządzały krajem podczas pandemii. Dopiero po uzyskaniu pełnej informacji od rządu, ugrupowanie przyjrzy się, czy na gabinecie leży odpowiedzialność za niektóre działania.

Socjaldemokraci chcą też szczegółowych informacji na temat „mapy drogowej”, która zacznie obowiązywać od przyszłego poniedziałku.

Róisín Shortall:

Gdy zmierzamy w kierunku otwarcia kraju, bardzo ważne jest, aby mieć system, który wie, co dzieje się z wirusem w społeczeństwie, i że możemy szybko na to zareagować, a na tym etapie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, iż tak właśnie jest. Rządowi należy zadać wiele pytań na temat zdrowia, w szczególności planowanego zniesienia ograniczeń i wdrożenia do realizacji mapy drogowej od następnego poniedziałku, przy czym wiele zawartych tam punktów, zależy od tego, czy systemy kontroli i nadzoru zostaną wprowadzone, w tym w związku z testowaniem i śledzeniem kontaktów.

Bogdan Feręc

Źr: SocDem

Polska-IE: Udostępnij...
Sinn Féin kontratak
Spada ilość osób
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish