Wkrótce możesz mieć problem z płatnością online

Departament Finansów poinformował, że część banków działających w Irlandii, nie jest jeszcze gotowa do wdrożenia nowych regulacji prawnych, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2021 roku.

Nowe zasady dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa płatności online, a mają na celu podniesienie bezpieczeństwa operacji płatniczych. W ogólnych zarysach chodzi o „silne uwierzytelnienie” płatności, głównie zagranicznych, więc zarówno jej inicjowanie, jak i sam  proces wnoszenia opłaty. W tym zakresie zmieni się z całą pewnością wielokrotne potwierdzanie, iż jest się właścicielem konta, z którego dokonywana będzie operacja płatnicza, co w konsekwencji zabezpieczy osoby korzystające z płatności online, przed przypadkowym wysłaniem pieniędzy.

Jak dodaje Partia Pracy, niektórzy klienci banków, mogą po 1 stycznia mieć problemy z dokonaniem płatności, albowiem nie wszystkie banki w kraju, mają już wdrożony system SCA, czyli Strong Customer Authentication.

System SCA opiera się na przynajmniej dwóch etapach weryfikacji użytkownika, który oprócz hasła głównego, musi potwierdzić prawo do dokonania płatności, więc kolejny raz wpisać hasło lub kod. Potwierdzeniem może być również generator tokenów lub czytnik kart płatniczych, odcisk palca, lub inna forma zabezpieczenia biometrycznego.

Nowe zasad przyjęte zostały już w roku ubiegłym, ale Europejski Urząd Nadzoru Bankowego dał czas na wprowadzenie zmian, a te, mają się dokonać ostatecznie do 31 grudnia 2020 roku. O ile bank takich nie wprowadzi, jego klienci, stracą możliwość wykonywania części operacji bankowych, w tym wysyłania przelewów i płatności przy zakupach. Niektórzy z klientów, mogą mieć również problemy z wnoszeniem opłat za rachunki bieżące, o ile nie są to operacje stałe lub istniejące w systemie, jako płatność automatyczna.

Irlandzka Federacja Bankowa i Płatności poinformowała, że ze względu na Covid, część banków w nie zdążyła przygotować się do tej operacji i z całą pewnością, nie wdroży systemu na czas. Problemy zgłoszone zostały w Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego, ale na tym właściwie się skończyło, bo uznano, iż banki miały dostatecznie dużo czasu, aby zmiany wprowadzić.

Obecnie, pozostało tylko czekać i mieć nadzieję, że bankowcom, uda się system uruchomić, by klienci, nie musieli płacić swoich zobowiązań drogą pocztową lub podczas wizyty w banku.

Bank Centralny Irlandii nakazał wszystkim bankom działającym w kraju, aby poinformowały swoich klientów, na jakim etapie są prace związane z SCA i czy mogą spodziewać się oraz jakich, problemów z tym związanych.

Bogdan Feręc

Źr: BCI/BPFI/Dept. of Finance/Labour Party

Polska-IE: Udostępnij
Niczego w sklepach n
Agencja i władze UE
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian