Wielu ubezpieczycieli zgadza się na obniżenie stawek ubezpieczeń

W wyniku działań podjętych przez Ministerstwo Finansów część ubezpieczycieli działających na irlandzkim rynku, podjęło decyzję o obniżeniu wysokości składek ubezpieczeń komunikacyjnych lub w niektórych przypadkach zwrócą poniesione koszta niewykorzystanych ubezpieczeń.

Negocjacje ze stroną rządową prowadzone były przez Insurance Ireland, czyli organizację zrzeszającą irlandzkich ubezpieczycieli, a to ciało rekomendowało przyjęcie zaleceń irlandzkiego rządu. Jak podkreśla Insurance Ireland, decyzja ubezpieczycieli jest jednak dobrowolna, więc nie zostanie wydane nakazowe zarządzenie w tej sprawie.

Do programu obniżek i zwrotu kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych przystąpiły wiodące firmy ubezpieczeniowe w kraju i są to: Allianz, AXA, FBD, RSA i Zurych. Aviva i Liberty nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji i uważane są obecnie za ubezpieczycieli, którzy nie wyrazili woli przystąpienia do programu łagodzenia skutków gospodarczych pandemii koronawirusa w Irlandii.

Bogdan Feręc

Ź: Dept. of Finance/ Insurance Ireland

Polska-IE: Udostępnij...
Władze lokalne zawi
Zakaz promocji i blo
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish