Wielkopolska apeluje do rządu w sprawie funduszy unijnych

Wesprzyj naszą pracę na Go Fund Me. Dziękujemy!

Radni wojewódzcy przyjęli apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie możliwości utraty funduszy unijnych dla Polski. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśla, że nie ma żadnej decyzji UE w zakresie zawieszenia środków finansowych z polityki spójności.

Za przyjęciem apelu głosowało 21 radnych, przeciw było 9, wstrzymał się 1 radny. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego apeluje

„Sejmik Województwa Wielkopolskiego z najwyższym niepokojem przyjmuje fakt braku wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz informacje, że nieprzestrzeganie przez Polskę Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej doprowadzi do niemożności uzyskania przez nasz kraj funduszy z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027, co w konsekwencji grozi Wielkopolsce zapaścią gospodarczą i zahamowaniem inwestycji” – czytamy w apelu.

Jak podkreślono, Wielkopolska, zarówno jako samorząd województwa, jak i wchodzące w skład regionu powiaty i gminy odniosły ogromny sukces rozwojowy dzięki wykorzystywaniu funduszy unijnych z dotychczasowych perspektyw.

„Niemożność skorzystania z nowej perspektywy będzie dużym ciosem dla samorządów, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z rzeczywistością postcovidową, rosyjską napaścią na Ukrainę, koniecznością dywersyfikacji źródeł energii, rosnącą inflacją i panującą drożyzną oraz poważnym kryzysem w dostawach surowców energetycznych” – ocenili radni.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podkreślił, że „polską racją stanu jest uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)”.

„Dzięki funduszom tym realizowane mają być nowe inwestycje, które przyczynią się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu PKB i zamożności polskiego społeczeństwa” – wyliczają radni.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego z „wysokim zaniepokojeniem” przyjął również pojawiające się w mediach informacje, że nieprzestrzeganie przez Polskę Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej może doprowadzić do niemożności wykorzystania przez Polskę unijnych środków pomocowych dedykowanych państwom członkowskim, a w szczególności funduszy z polityki spójności oraz funduszy wspólnej polityki rolnej.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego zaapelował do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wyeliminowanie na poziomie krajowym przepisów godzących w Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej i spełnienie wszystkich innych warunków pozwalających na wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)”.

Apel będzie przekazany Prezesowi Rady Ministrów RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Parlamentarzystom z Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącym Rad Powiatów Województwa Wielkopolskiego.

MFiPR: nie ma żadnej decyzji UE w sprawie zawieszenia środków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało w ubiegłym tygodniu, że Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę 13 z 20 tzw. warunków podstawowych niezbędnych do otrzymania środków z perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W przypadku siedmiu pozostałych toczy się dialog techniczny.

Resort pokreślił, że KE wpłaciła już pierwszą zaliczkę w wysokości 5,5 mln euro na realizację programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, a wkrótce spodziewane są kolejne wpłaty.

Przypomniano, że zaliczki wypłacane są corocznie, a pierwsza, zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi, jest wypłacana w tym samym roku, w którym został przyjęty program. „W przypadku programów, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską w 2022 roku, wypłacana jest zaliczka w wysokości 1 proc. wartości programu odpowiednio za 2021 i 2022 rok. Warunkiem otrzymania zaliczki jest wyłącznie decyzja przyjmująca program” – napisano.

Przypomniano też, że pierwsza zaliczka – w wysokości 5,5 mln euro – trafiła do Polski 11 października 2022 r. Pozostałe zaliczki, które mają wpłynąć do końca roku to: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 79,7 mln euro; Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 241,8 mln euro; Fundusze Europejskie Polska Wschodnia (FEPW) – 26,5 mln euro. „Pozostałe programy krajowe i regionalne z polityki spójności będą przyjęte do końca 2022 r. Zatem do końca roku otrzymamy zaliczki w ramach wszystkich programów” – zaznaczono.

Resort wskazał, że w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 wszystkie państwa członkowskie UE muszą spełnić 20 warunków podstawowych, żeby otrzymać fundusze na realizację poszczególnych programów unijnych. Zaznaczono, że dokonując, zgodnie z obowiązującymi przepisami, samooceny Polska potwierdziła spełnienie wszystkich warunków horyzontalnych. „Nie ma żadnej decyzji Unii Europejskiej w zakresie zawieszenia środków finansowych z polityki spójności i polityki rolnej dla Polski” – podkreślono.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Wyszło szydło z wo
Marek Zuber: musimy
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.
Portal "Polska-IE" informuje o przewie urlopowej w dniach od 23 do 27 maja 2024 roku. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zapraszamy niebawem.