Wielkie przegrane lockdownu

CSO publikując dane o bezrobociu, przedstawiło też wpływ ogólnokrajowej blokady na poszczególne grupy wiekowe i płeć, a z tego wynika, że w najgorszej sytuacji są młode kobiety.

Ogółem w kraju ¼ populacji jest obecnie bez zatrudnienia, a największą grupę bezrobotnych stanowią pracujące kobiety w wieku poniżej 25 lat. To one zatrudniane były najczęściej w handlu detalicznym, przemyśle hotelarskim, gastronomii oraz pubach, więc w grupach, najczęściej tracących zatrudnienie.

Obecnie, 61% kobiet poniżej 25 roku życia, pozbawiona jest możliwości zarobkowania, a wydaje się, że będą one też ostatnimi, o ile chodzi o powrót do swoich dawnych miejsc zatrudnienia.

Co istotne, sytuacja pogorszyła się w lutym i bezrobocie wśród tej grupy zwiększyło się o 2%, co potwierdzają dane Social Welfare, które wypłaca kobietom w przedziale wiekowym 15 – 24 lata zasiłki z tytułu pandemii. Wskaźnik dla tej samej grupy wiekowej, ale w przypadku mężczyzn jest o prawie 10% niższy i na koniec lutego wyniósł 52,8%.

Ogólna stopa bezrobocia w kraju wynosi obecnie dla mężczyzn 22,4%, natomiast dla kobiet 19,5%, a liczona łącznie dla wszystkich bezrobotnych, kształtuje się na poziomie 24,8%. Oznacza to niewielki spadek w porównaniu ze styczniem tego roku, kiedy ilość bezrobotnych w kraju sięgnęła 25,1%.

Bogdan Feręc

Źr: Central Statistics Office

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Studentom grozi zawi
Park Narodowy – Mi
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian