Wielka trójka spotka się dzisiaj

Dzisiaj w budynkach rządowych rozpoczną się formalne rozmowy trzech ugrupowań, które mają tworzyć przyszły gabinet.

Spotkanie potwierdzone zostało przez Fianna Fáil, Fine Gael i Green Party, a podczas rozmów ma być uzgodniony szczegółowy plan działania na najbliższe cztery lata. Przywódcy trzech ugrupowań wyrażają nadzieję, że spotkania przebiegać będą sprawnie i rozmowy zakończone zostaną do końca maja, by utworzony został nowy rząd. Politycy dodają, iż ich celem jest ukonstytuowanie gabinetu w końcówce tego miesiąca lub najdalej w pierwszych dniach czerwca, ponieważ sytuacja kraju jest aktualnie bardzo wymagająca, a potrzebne są decyzje, które wpływać będą na całe państwo, więc i niezbędna jest większość parlamentarna.

Oprócz rozmów liderów toczyć się będą również debaty zespołów negocjacyjnych, w tym tego w Departamencie Rolnictwa, a omówiony zostanie dzisiaj program pomocy rolnikom w sytuacji pandemicznej. Podczas tego spotkania omawiane mają być średnio- i długookresowe strategie, a i zaproponowane zostaną etapy wprowadzania planów ratunkowych dla całego sektora rolnego.

Ważne spotkanie zaplanowane jest także w Ministerstwie Finansów, bo tam przedstawiciele wszystkich trzech ugrupowań koalicyjnych, zaprezentują swoje stanowiska w kwestiach gospodarczych.

Na dzisiaj zaplanowano posiedzenie irlandzkiej niższej izby parlamentu, czyli Dáil, a debata poświęcona będzie kwestiom gospodarczym i wychodzeniu kraju z kryzysu, jaki wywołany został pandemią koronawirusa.

Bogdan Feręc

Źr: FF/FG/GP

Polska-IE: Udostępnij...
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish