Wiele obaw o stan gospodarki i zatrudnienie

Do niedawna większość mieszkańców Irlandii nie dopuszczała do siebie myśli, że gospodarka kraju może stanąć na skraju przepaści, chociaż mówiło się o możliwych perturbacjach spowodowanych Brexitem.

Ten temat zszedł jednak na plan dalszy, przede wszystkim w chwili wybuchu epidemii koronawirusa, ale zmieniły się też oceny ekonomii Irlandii, które wyrażane były przez ich mieszkańców. Instytut badań zachowań społecznych Behaviour and Attitudes na zlecenie narodowego nadawcy RTÉ zapytał mieszkańców wyspy o ich zdanie i interesowano się głównie poglądami na temat przyszłości gospodarczej wyspy.

Jeżeli chodzi o samą epidemię, to sprawa jest prosta, bo 85% respondentów odpowiedziało, że zachowuje dystans społeczny i stosuje się do innych zaleceń medycznych.

Zdecydowana większość obawia się jednak nie teraźniejszości, a przyszłych miesięcy, bo uważają, że ekonomia wyspy będzie w dużo gorszym stanie, niż miało to miejsce przed kryzysem. Wyjątkowo źle sprawy mają wg ankietowanych wyglądać w przyszłym roku, a 30% stwierdziło, że obawia się utraty pracy na stałe i jako powód podaje epidemię wirusa Covid-19.

O zły stan gospodarki „martwi” się 97% biorących udział w badaniu, natomiast 42% jest „bardzo zaniepokojonych” o przyszłe losy ekonomiczne Irlandii.  

Jeden na czterech respondentów odpowiedział, że ma powiązania z koronawirusem, przede wszystkim znając osobę zakażoną. 56% obawia się przeniesienia i rozprzestrzeniania wirusa, a 49% martwi się z powodu braku odpowiedniej szczepionki.

10% respondentów przyznało, że nie utrzymuje dystansu społecznego.

Statystycznie 82% osób mieszkających w Irlandii uważa, że rząd w kwestii koronawirusa pracuje dobrze, a najwięcej osób zadowolonych z prac gabinetu jest w Dublinie i wśród osób starszych. Najmniej liczną grupą pozytywnie oceniającą działania władz są osoby z grupy wiekowej 25 – 34 lata. 4 na 5 osób jest zdania, że Irlandia (jako kraj), lepiej niż inne państwa zareagowała na epidemię, a 50% przyznało, że jest „bardzo dumna” z reakcji narodu i przystosowania się do zaleceń.

97% społeczeństwa Irlandii wyraża pogląd, że jest „przynajmniej zaniepokojona” koronawirusem, a 29% jest „bardzo zaniepokojonych”. 67% osób w wieku powyżej 65 lat jest „bardzo zaniepokojonych” wirusem, a w przedziale wiekowym 18 – 25 lat, odsetek ten spada do 13%. Osoby w wieku od 25 – 49 lat, obawiają się, że zachowują ich rodzice i odsetek tych osób wynosi 30%. 52% martwi się o swoich krewnych, a częściej swoje obawy wyrażają kobiety w wieku średnim.

Wiele osób mówi też, że będą nieszczęśliwi lub niezadowoleni w najbliższych miesiącach, co powodował będzie koronawirusowy kryzys, ale w badaniu zaznaczono, że dla niektórych, będzie to ich pierwszy taki kryzys w życiu. 36% osób w wieku od 18 do 25 lat uważa, iż nie będzie w najbliższej przyszłości zadowolona, a osoby w wieku powyżej 65 lat, już tylko w liczbie 9% są takiego zdania.

12% mieszkańców Irlandii uważa, że są „bardzo odizolowani” i potrzebują wsparcia społecznego, a częściej mówi o takim stanie młodzież, czyli osoby poniżej 25 roku życia. W tej właśnie grupie mocno izolację odczuwa 24% osób, a wśród 65-latków i osób starszych, tylko 7%. Częściej izolację odczuwają osoby zamieszkujące tereny wiejskie i jest to grupa 14%, natomiast w miastach o głębokiej izolacji mówi 8% respondentów.  

Wśród osób, które obawiają się wyraźnego pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju, 29% zatrudnionych na pełny etat, boi się o bezpieczeństwo pracy, natomiast osoby zatrudnione na część etatu stanowią grupę 38%. 41% spodziewa się obniżenia płac.

Obecnie głównym źródłem informacji o koronawirusie jest telewizja, odpowiedziało 85% respondentów, 65% czerpie informacje z Internetu, 54% z radia, 41% z internetowych serwisów informacyjnych, 38% z mediów społecznościowych, a 24% z prasy drukowanej. 76% badanych stwierdziło, iż bardziej ufa telewizji i radiu RTÉ, niż innym źródłom.

Badanie przeprowadzono w okresie od 27 marca do 1 kwietnia, na próbie 1016 pełnoletnich mieszkańców Irlandii, którzy wybrani zostali losowo z różnych części kraju. Margines błędu statystycznego tego badania wynosi 3,1%.

Bogdan Feręc

Źr: Behaviour and Attitudes/RTE

Polska-IE: Udostępnij...
UNICEF Polska alarmu
„To nie będzie te
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish