Większe uprawnienia Irlandii

Komisja Europejska potwierdziła, iż Irlandii nadano wyższe uprawnienia w procesie wdrażania umowy brexitowej, ale i w pracach Komitetu Wspólnego i podkomisji UE w ramach prac i sposobie wprowadzania elementów umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Komisja Wspólna Komisji Europejskiej będzie miała przewodnią rolę w pracach, natomiast ze strony brytyjskiej, będą to ministrowie wytypowani przez premiera Zjednoczonego Królestwa. Wraz z Irlandią wyższe uprawniania nadano także Cyprowi oraz Hiszpanii, a wszystkie trzy kraje wdrażać będą przepisy specjalne, które regulować mają kluczowe kwestie w ramach umowy wyjściowej.

Wyższy status w pracach wdrożeniowych umowy wynika ze spraw, jakie łączą te kraje z Wielką Brytanią i w przypadku Republiki Irlandii jest to granica z Irlandią Północną, Hiszpanii – Gibraltar, a w przypadku Cypru, baza wojskowa, którą tam właśnie posiada Wielka Brytania.

Rada Europejska i Komisja Europejska zaznaczyły, iż nie będą stawiały weta w przypadku zgłaszanych przez trzy kraje o wyższym statusie wniosków, jeżeli te będą miały istotny wpływ na te kraje.

W oświadczeniu Komisji i Rady Europejskiej czytamy: – Komisja i Rada pozytywnie odpowiedzą na każdy wniosek Republiki Irlandii, Republiki Cypryjskiej lub Królestwa Hiszpanii – w związku ze spotkaniami komitetów specjalnych i ich potrzeb w ramach umowy dotyczącej opuszczenia przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej.

Wcześniej, nie było pewności, czy wyższy status zostanie nadany trzem wymienionym krajom, ale lobbing Irlandii, przekonał Komisję i Radę Europejską, aby zgodziła się na taki wniosek.

Co to w takim przypadku oznacza? Irlandia, Cypr i Hiszpania, będą ściśle zaangażowane we wdrażanie umowy wyjściowej, ale będą miały też możliwość zgłaszania nowych wniosków oraz zgłaszania propozycji do powstających w przyszłości umów handlowych, gospodarczych i politycznych dotyczących brexitu i dalszej współpracy Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. Trzy kraje o uprawnieniach specjalnych będą mogły wpływać też na wdrażanie protokołu tworzącego granice celne w ramach swoich państw i regulacje dotyczące granic na Morzu Irlandzkim.

Jedną z pierwszych kwestii w przypadku nowych umów gospodarczych na linii Londyn – Dublin będzie umowa o przewozie towarów z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej oraz przesyłaniu towarów do Republiki Irlandii i kierunkach odwrotnych, co wynika z pozostawienia otwartej granicy w ramach irlandzkiej wyspy, ale i ustalone mają być taryfy celne i kontrole, które będą sprawdzać wykonywanie umów.

Bogdan Feręc

Źr: RTE

Polska-IE
Szkockie powyborcze
To może być bardzo
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish