Wiek emerytalny musi być podniesiony

Wg ekspertów, wiek emerytalny w Irlandii musi wzrosnąć do 67 lat, co uważają za nieuniknione.

Już 83% doradców emerytalnych jest zdania, że Komisja ds. Emerytur, zaleci rządowi podniesienie wieku emerytalnego do 67 lub nawet do 68 lat, a ci sami w grupie 65% stwierdzają, iż z zaleceniem zgodzi się rząd i podejmie odpowiednie kroki w tej sprawie. Zalecenia dla rządu miały pojawić się pod koniec czerwca, ale termin publikacji został przesunięty, ze względu na wybory uzupełniające w Dublinie. Jednocześnie oczekuje się raportu Komisji Ochrony Socjalnej Oireachtas, która przedłożyć ma swoją opinię w tej sprawie, natomiast dokument trafi do rąk członków Komisji ds. Emerytur.

Nie wiadomo, jakie w raporcie Komisji połączonych izb parlamentu znajdą się zalecenia i wnioski, ale już teraz można powiedzieć, że część ugrupowań, przeciwna jest takiemu rozwiązaniu, a część, zgadza się na podniesienie wieku emerytalnego w Irlandii. Obecnie można przypuszczać, że za wydłużeniem okresu pracy, by nabyć uprawnienia do emerytury państwowej, opowiedzą się ugrupowania koalicyjne, natomiast, co już wcześniej zostało ujawnione, Sinn Féin sprzeciwiać się będzie tym propozycjom.

Zmiany nie będą podobać się także osobom zatrudnionym, bo to one będą musiały pracować o rok lub dwa lata dłużej, co z kolei, może mieć odzwierciedlenie w sondażach i później, w wyniku wyborczym.

Niemniej jednak reforma systemu emerytalnego w Irlandii została zapoczątkowana, a teraz, należy poczekać na rezultat działań politycznych. Zwolennicy wydłużenia okresu zatrudnienia przekonują, iż ważne jest, by przejście w stan spoczynku emerytalnego, odpowiadało długości życia mieszkańców Irlandii, a wiek ten wydłuża się wraz z każdym dziesięcioleciem.

96% respondentów z grupy pracujących stwierdza, że nie ma jasności, w jaki sposób przeprowadzona zostanie reforma emerytalna, a informacje płynące z rządu i świata polityki, zaciemniają możliwy obraz zmian, co powoduje wiele napięć i budzi obawy.

Bogdan Feręc

Źr: PA Media

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Podsumowanie prac PE
Polacy spodziewają