Więcej żłobków, tańsza opieka

Nawet 23,1 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 mogło powstać w 2018 r., a blisko 54 tys. już istniejących zostało dofinansowanych – wynika ze wstępnych szacunków MRPiPS. – Już teraz możemy powiedzieć, że jest duża szansa na pobicie rekordowych wyników z ubiegłego roku – mówi minister Elżbieta Rafalska odnosząc się do tegorocznej edycji programu „Maluch+”.

Na program „Maluch+” w 2019 r. przeznaczono – podobnie jak w roku poprzednim – 450 mln zł. To trzy razy więcej niż jeszcze w 2017 r.

– Po zebraniu ofert konkursowych na ten rok wiemy już dzisiaj, że dzięki programowi powstanie w Polsce do końca roku 27,6 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 972 instytucjach opieki, czyli żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunów dziennych w 447 gminach – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Jak dodaje, aż 77,6 tys. już istniejących miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania w 2019 r. –  Z tego 728 miejsc przeznaczonych jest dla dzieci niepełnosprawnych. To o 90 miejsc z dofinansowaniem więcej niż w roku ubiegłym. W sumie na dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w 2019 r. przekażemy 4,2 mln zł – podkreśla szefowa resortu rodziny. Łącznie w latach 2017-2019 dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych wyniesie 8,8 mln zł (1,6 tys. miejsc).

Co ważne, dzięki programowi „Maluch+”, który dofinansowuje także istniejące miejsca opieki, rodzice płacą mniej za miejsce w żłobku czy klubie dziecięcym. To realna oszczędność, szczególnie w przypadku korzystania z placówek publicznych. Z danych MRPiPS wynika, że średnia opłata miesięczna za pobyt dziecka w publicznym żłobku czy klubie dziecięcym, jaką ponoszą rodzice, jest obecnie o 419 zł niższa w porównaniu do opłat w placówkach prywatnych. To jednak nie wszystko – spada także wysokość opłat za miejsca w żłobkach i klubach prywatnych, które skorzystały z dofinansowania z „Malucha+”. –  W edycji 2019 kwota dofinansowania, o którą obniżono miesięczną opłatę rodziców, wyniesie 100 zł w podmiotach niepublicznych – wskazuje minister Elżbieta Rafalska.

Ubiegły rok z kolei przyniósł szereg zmian, które mają ułatwić zakładanie i prowadzenie żłobków. Zniesiono m.in. wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci (obowiązek posiadania dwóch sal był pozostałością po czasach, gdy w żłobkach było dużo dzieci do 1. roku życia, a maluchy leżakowały w dużych stacjonarnych łóżeczkach). Wprowadzono także normy żywieniowe oraz obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Rozszerzono też katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce, a także katalog osób mogących zostać lub mogących zatrudniać dziennych opiekunów.

Dodatkowo w ubiegłym roku na portalu Emp@tia udostępniona została mapa instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dokładnymi informacjami na temat żłobków i klubów dziecięcych, np. godziny otwarcia, wysokość opłat, liczba zapisanych dzieci i dane kontaktowe.

gov.pl

Znajdź nas:

Spotkanie premiera M
Półka "Kupuję, ni
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn