Więcej dzieci otrzyma posiłek w szkole

W przyszłym roku nadal działać będzie pilotażowy program wydawania ciepłych posiłków w szkołach, a i doczeka się zwiększonego finansowania.

Z budżetowej zapowiedzi ministra finansów Paschala Donohoe wynika, że rząd, przeznaczy na ten cel dodatkowe 5,5 mln €, czyli o 35 000 uczniów więcej, będzie mogło korzystać z ciepłych posiłków w szkołach. Dotacja zawarta została w ustawie budżetowej na 2021 rok, więc o ile tę, przyjmie cała niższa izba parlamentu, już w styczniu dzieci ze szkół podstawowych, będą mogły cieszyć się gorącymi posiłkami.

Program przeznaczony jest dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych ubóstwem, a głównym kryterium kwalifikującym do dożywiania w szkole, chociaż nie jedynym, jest wysokość dochodów.

Pierwszy raz z programu uruchomiono w 2019 roku, a skorzystało z niego 6600 uczniów z 36 szkół, tym roku, znacznie więcej posiłków trafiło do dzieci, chociaż mówiło się, że to nadal kropla w morzu potrzeb. Ówcześnie program został bardzo dobrze przyjęty przez organizacje wspierające rodziców i rodziny ubogie, a obecnie, chwalony jest przez większość instytucji charytatywnych. Przyszłoroczny wzrost dotacji oznacza, że kolejne tysiące uczniów będzie miało okazję zjeść gorący posiłek w szkole.

Bogdan Feręc

Źr: Oireachtas TV

Polska-IE: Udostępnij
Budżet uderzy w pal
Radość przez łzy
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian