26 August, 2019

Wiadomości firmowe – tylko w godzinach pracy

Rząd zbada, czy zakaz kontaktowania się drogą e-mailową z pracownikami, poza ich godzinami pracy, byłby możliwy do wprowadzenia w Irlandii.

Minister ds. biznesu Heather Humphreys zainicjowała rządowe rozmowy, w których ministrowie zastanawiać się mają, czy pracownik będzie mógł żądać zaprzestania wysyłania do niego wiadomości e-mail z zakładu pracy, poza godzinami, w jakich wykonuje obowiązki służbowe. Przepisy co podkreśla minister Humphreys, opierałyby się na prawodawstwie wprowadzonym we Francji w 2017 roku, a te zakazują wszystkim firmom, które zatrudniają powyżej 50 osób, wysyłania e-maili do swoich pracowników, jeżeli zakończyli dzień pracy.

W związku z tym, poza wyznaczonymi godzinami, nie mają oni obowiązku odczytywać wiadomości przesłanych z firmy, ani tym bardziej odpowiadać na nie.  

Minister Humphreys uważa, iż to bardzo dobre rozwiązanie, bo będzie realizacją programu oddzielania życia zawodowego od prywatnego, a te granice w ostatnich latach jakby się zacierały, dodaje. Niestety w ministerialnych planach nie widać ważniejszej zmiany, bo zakazu, czy też ograniczenia do absolutnego minimum lub wyjątkowych wypadków, kontaktów telefonicznych na linii pracodawca – pracownik, a te zdarzają się znacznie częściej, niż drogą e-mailową.

Kwestia kontaktów e-mail dotyczy głównie kadry zarządzającej, ale i niższej kadry kierowniczej, która coraz częściej zgłasza takie przypadki do sądów, żądając zadośćuczynienia za poświęcanie czasu prywatnego na obowiązki służbowe.

O ile takie prawo zostanie wprowadzone, każda osoba, która otrzyma e-mail ze swojej firmy, będzie mogła go przeczytać lub na niego odpowiedzieć, dopiero w chwili, kiedy przekroczy próg zakładu pracy.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Business

Podziel się:

Jesteśmy jakoby obr
Departament Spraw So
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn