Wg rządu, natężenie ruchu na drogach nie wzrosło

Od chwili wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu po kraju, ruch na drogach obniżył się od 65 do 70 procent, co ustalono na podstawie badań Transport Infrastructure Ireland (TII).

W ostatnim czasie obserwowany był jednak niewielki wzrost aktywności kierowców, ale z analiz wynika, że ruch podniósł się o zaledwie 5% i to tylko okresowo. Na podstawie tych analiz rząd jest zdania, że ruch drogowy w kraju jest na poziomie, jaki zanotowany został po tygodniu od czasu wprowadzenia zakazu podróżowania, więc nie można uznać, iż w Irlandii mamy do czynienia ze zjawiskiem zwiększenia ilości podróży.

Z danych wynika również, że szczególnie mało samochodów porusza się po Irlandii w weekendy i wtedy na drogach jest o 87% mniej samochodów niż zazwyczaj w te dni.

Zarówno Transport Infrastructure Ireland, jak i Garda stale monitorują ruch drogowy, a to sprawia, że kierowcy mają stosować się do zaleceń władz, powiedziała asystent sekretarza generalnego w Departamencie Premiera Liz Canavan.

Bogdan Feręc

Źr: Gov.ie

Polska-IE: Udostępnij...
Sprzedaż testów ci
Nie chciał konsul,
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish