Wezwanie i otucha od prezydenta

Prezydent Michael Daniel Higgins przesłał mieszkańcom Irlandii i świata tradycyjne orędzie z okazji Dnia Świętego Patryka, a w tym zawarł kilka ważnych informacji.

Samo przemówienie, które przetłumaczyłem na prośbę redakcji Radia Wnet, by i w Polsce mogło być przekazane szerokiej publiczności, zawierało w sobie ładunek otuchy, nadziei, ale było też wsparciem dla nas wszystkich, którzy z powodu pandemii i obowiązujących ograniczeń, czyją lęk i niepewność.

Przyznam, że część słów prezydenta, jest na tyle ważna, by choćby się z nimi zapoznać, a i część wypowiedzi, może wzruszyć, bo mówi o sprawach istotnych dla naszego istnienia.

Pełny polski tekst orędzia z okazji Dnia Świętego Patryka, który można było usłyszeć w nagraniu, jakie opublikowane zostało przez Áras an Uachtaráin:

Przemówienie Prezydenta Michaela Daniela Higginsa

Ponieważ nasi ludzie wyobrażają sobie, jak wyłaniają się z destrukcyjnej i wyniszczającej, wszechogarniającej mgły, jaką jest pandemia COVID-19, gdy nasza planeta została zraniona, jest w niebezpieczeństwie z powodu odrzuconego szacunku dla równowagi, między tym, co może zostać skonsumowane dla potrzeb życiowych, jak i sama zdolność planety do odnowienia się, a nawet przetrwania, co w takim razie mogłoby być odpowiednim przesłaniem od Irlandii w Święto Patrona, Patryka, nas wszystkich na wyspie Irlandii i Irlandczyków wszędzie i tych, którzy przybyli do kraju, byśmy mogli się nimi podzielić?

Być może w szczególnych okolicznościach tego roku powinniśmy powrócić tego dnia do historii św. Patryka, tego potężnego mitycznego źródła, na którym opiera się nasz Dzień Narodowy, który każdego roku ofiarowujemy światu 17 marca.

Patrick przybył do Irlandii, jako niewolnik, uciekł i wrócił. Jest jednym z naszych pierwszych irlandzkich założycielskich migrantów, który zapowiada naszych posłańców zakonnych, naszą dziewiętnastowieczną emigrację przed Wielkim Głodem i krwotok naszego ludu, któremu udało się uciec, by przetrwać w czasach po głodzie.

W 1901 roku większość Irlandczyków urodzonych na wyspie Irlandii mieszkała poza Irlandią. Dzień Świętego Patryka musi zatem zawsze być szczególnym dniem, w którym należy przypomnieć sobie historię imigrantów i wyciągnąć z niej naukę, być źródłem naszej etyki i naszej polityki w kraju i za granicą.

Kiedy w tak wielu miejscach, w tak wielu różnych okolicznościach, głosy wezwań Irlandczyków śpiewają w Dzień Świętego Patryka, umieszczają swoje wezwania obok wezwań i modlitw społeczności migrantów na całym świecie, które przez pokolenia starały się zbiorowo przekroczyć teraźniejszość okoliczności.

Posłańcem tego wezwania do mocy poza jaźnią, do ducha, który poinformował naturę, był dla nas Irlandczyków święty Patryk, migrant, niosący nam przesłanie, innego współczującego migranta, którego można było z szacunkiem umieścić obok innych. Źródła ducha.

Wszystkie źródła transcendencji i duch wykraczający poza nędzę jaźni, są ważne. Nasz patron Patrick dostrzegł konieczność umieszczenia swojego przesłania obok szacunku dla natury, z jej prawem i obietnicą odnowy, która była obecna w rodzimych formach duchowości.

W Dzień Świętego Patryka 2021 roku przypomniano nam o naszej wspólnej wrażliwości, naszej współzależności, potrzebie zrozumienia, które może przekraczać granice. W wiadomości, którą otrzymaliśmy od COVID, z pewnością jest niezaprzeczalny znak, że musimy wszyscy i razem wyjść z mgły, nie tylko pandemii, ale całej pychy, arogancji, próżności zakładania prawa do dominacji, narzucania, wykluczania; strategii życiowych, które pozostawiły po sobie dziedzictwo utraconej wspólnoty i zagrożonej planety.

Od tamtego czasu, szczególnie od zeszłego roku, mieliśmy okazję zbadać założenia, które przyniosły nam mniej niż to, co najlepsze z nas samych. Jest wiele do odrzucenia i powinniśmy to zrobić bez zbędnych oskarżeń. Z pewnością nie musimy toczyć wojny, aby znaleźć pokój; a potem, kiedy odkryjemy lekarstwo, wgląd naukowy w celu uniknięcia lub wyleczenia choroby, musi on służyć raczej dzieleniu się, niż gromadzeniem, jako towar do wykorzystania w agresywnej konkurencji handlowej.

Nasze wyjście z COVID-19 będzie miało zdolność do radości, ale radość ta powinna wynikać z naszej refleksji nad nowymi wartościami, które będziemy przywoływać i praktykować, wyruszając w nową podróż, którą wspólnie podejmujemy.

Z powodu COVID musimy globalnie udostępniać to, czego potrzebujemy do wspólnej podróży. Zaufanie do słów słabnie. To zaufanie musi zostać przywrócone.

W tym roku bez wątpienia będzie ból. Podczas gdy nastąpi wspomnienie zapamiętanych podróży, będzie rozczarowanie przewidywanymi podróżami, ale teraz, koniecznie odroczonymi. Nasze serca muszą być z tymi, dla których alternatywa technologiczna nie jest wystarczającym substytutem dotyku lub intymności.

Wołanie do naszego patrona, nasz transcendentny strumień nadziei, zostanie w tym roku wzmocniony w inny sposób. Możemy się z tego wszystkiego uczyć, jak zawsze, a kiedy w nadchodzących latach znowu będziemy paradować i zbierzemy się na uroczystościach, wykonamy nowe wezwanie, które nie musi już być konsumowane dla konsumpcji, przypomnimy sobie wtedy, jak sprawiliśmy, że Dzień Świętego Patryka 2021 r. to początek nowej podróży, którą z radością dzielimy z całym światem i wszystkimi jego ludźmi, i która pomogła odnowić szacunek dla Matki Ziemi, do której wszyscy należymy, i której nasi święci Patryk i Brygida zostawili nam taki szacunek spostrzeżenia i trwałą mądrość.

Kiedy w przyszłości przypomnimy sobie Dzień Świętego Patryka 2021, powróćmy z jeszcze większą energią do muzyki, powoli podnosząc szklankę i jeszcze wolniej ją uzupełniając. Muzyka i kreatywność były naszymi zasobami podczas pandemii, a w muzyce serca ćwiczy się to, dla którego słowa są niewystarczające, feídearachtaí ag heitheamh dúinn (tł. czekają na nas możliwości) – formy odnowy, przećwiczone możliwości, podróże do cudów i nowych miejsc.

 „Potwierdzamy.
Nadzieja kusi.
Wychodzimy z ciemności
I mrugamy ku nowemu światłu”.

W imieniu narodu irlandzkiego kieruję przyjaźń do całego świata, do wszystkich, którzy są Irlandczykami z urodzenia, pochodzenia lub stowarzyszenia, a także do wszystkich, którzy pomagali naszemu narodowi irlandzkiemu, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku.

Życzę Wam i wszystkim członkom irlandzkiej rodziny oraz jej przyjaciołom, w rodzinach na całym świecie szczęśliwego i spokojnego Dnia Świętego Patryka.

Michael Daniel Higgins

Bogdan Feręc

Źr: Áras an Uachtaráin

Polska-IE: Udostępnij
Katolicy pojadą zag
Protesty nie na wiel
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian