Węzły pracy zdalnej

Wicepremier Leo Varadkar zapowiedział, że dzisiaj, pojawi się na posiedzeniu Rady Ministrów z pakietem rozwiązań, które tworzyć będą mapę regionów pracy zdalnej.

Co zastanawiające, praca zdalna, może być przypisana do wybranych miejsc, nie zaś dla całego kraju, bo spełnić powinna pewne warunki. Przede wszystkim nowe przepisy określić mają prawa pracowników i pracodawców, a jednocześnie stworzą zasady obowiązków, aby wszystkie strony, mogły na ich podstawie dostosować się do nowych zasad pracy. Kolejnym punktem stanie się określenie lokalizacji dla centrów pracy zdalnej, czyli miejsc/regionów, w których taka praca będzie mogła być świadczona. Chodzi tu o kilka kwestii, więc głównie o łącza szerokopasmowe, które umożliwiają bezproblemowy dostęp do internetu, ale dostarczać powinny również odpowiednio rozbudowaną bazę placówek opiekuńczych i szkolnych dla dzieci rodziców pracujących z domu.

Żeby jednak doszło do powstania programu i jego wdrożenia, gabinet otrzyma wniosek, by przeprowadzić „mini spis ludności”, co pozwoli na określenie społeczności w Irlandii, które mają dostęp do szybkiego internetu, ale i innych usług, które będą potrzebne podczas świadczenia usługi pracy zdalnej. Jednocześnie wicepremier Leo Varadkar przedstawi przepisy, które pozwolą pracownikom na żądanie włączenia ich do systemu pracy zdalnej, co w planach gabinetu, pozwoli na unikanie sytuacji sprzed pandemii, więc nadmiernego zatłoczenia miast, rosnących kosztów najmu w aglomeracjach miejskich oraz zmienić się może koncepcja ciasnej zabudowy, co wymuszone było poprzez duże zainteresowanie jednostkami mieszkalnymi w ośrodkach miejskich, czyli blisko miejsca zatrudnienia.

Leo Varadkar jest też przeciwnikiem powrotu do starego modelu zatrudniania, więc pracy świadczonej wyłącznie w miejscu pracy, gdyż praca zdalna i hybrydowa, będzie w jego ocenie korzystna dla wszystkich stron.

W projekcie, który wicepremier przedstawi dzisiaj rządowi, znajdzie się też punkt, a ów wydaje się istotny z punktu widzenia pracowników, bo osoby na etatach zdalnych, zyskają prawo do dochodzenia swoich roszczeń w Komisji ds. Stosunków w Miejscu Pracy (WRC). Zmianą, jaka pojawi się w przepisach, będzie też ta, która mówi o prawie do żądania od pracodawcy wprowadzenia zasad pracy zdalnej lub hybrydowej, więc teoretycznie, każda osoba, która jest obecnie zatrudniona w biurze, będzie mogła przejść na system pracy z domu. Zmieni się też definicja prawa dotycząca zwolnień lekarskich, zasiłków chorobowych i zwolnień z pracy, bo te zaktualizowane zostaną o treści mówiące o prawach pracowników zdalnych.

Wzmocnione zostanie prawo pracownika „do odłączenia”, czyli pracodawca, będzie się mógł kontaktować z pracownikiem, wyłącznie w określonych przez strony dniach i godzinach.

Co ważne, z większością propozycji zgadza się Irlandzki Kongres Związków Zawodowych, który także rozpoczął proces nowelizacji swoich wytycznych w tym zakresie.

Bogdan Feręc

Źr: Department of Enterprise, Trade and Employment

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
NATO sends more ship
Rząd dopłaci 13,50
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська