Wesprzyj moją ustawę o urlopie reprodukcyjnym

W następny poniedziałek, 24 maja, Seanad będzie debatować nad ustawą Partii Pracy.

Ustawą o organizacji czasu pracy (urlop związany ze zdrowiem reprodukcyjnym) 2021. W przypadku jej uchwalenia ustawa ta zapewniłaby do 20 dni płatnego urlopu dla kobiet doświadczających tragedii przedwczesnego poronienia i uprawniałyby do 10 dni płatnego urlopu dla pracowników korzystających z opieki zdrowotnej reprodukcyjnej, takiej jak leczenie in vitro.

Błędem jest to, że wielu pracowników jest zmuszanych do wzięcia urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego, aby dojść do siebie po żałobie spowodowanej poronieniem. Rzeczywiście, niektórzy pracownicy w ogóle nie mogą brać urlopu i muszą wracać do pracy natychmiast po przeżyciu takiej traumy.

Oprócz praktycznych środków zawartych w tej ustawie pomogłoby to również w rozpoczęciu krajowej dyskusji na temat zdrowia reprodukcyjnego i płodności w Irlandii.

Skorzystajmy z tej okazji i wygrajmy to teraz dla pracowników i kobiet w Irlandii.

Aby mieć pewność, że ustawa przejdzie do następnego etapu, potrzebuję Twojej pomocy.

Proszę o e-maile do senatorów, wzywając ich do poparcia ustawy o urlopach związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym. 

Proponowany tekst wiadomości e-mail znajdziesz, klikając tutaj.

Solidarnie
Ivana

Senator Ivana Bacik

Polska-IE: Udostępnij
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian