We are on the cusp of a historic opportunity

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been involved in during the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

Sinn Féin ready to form an Executive and prioritise the needs of people

Speaking on a visit to Strangford and South Down this week Michelle O’Neill said People want to see real change, with all parties working together to deliver. 

She said on day one after this election, Sinn Féin will be ready to form an Executive and prioritise the needs of people.

Watch Michelle here: https://fb.watch/cygpGjqoUN/

Sinn Féin réidh le Feidhmeannas a chur le chéile agus tosaíocht a dhéanamh de riachtanais an phobail

Agus í ar cuairt go Baile Loch Cuan agus An Dún an tseachtain seo dúirt Michelle O’Neill gur mhaith le daoine athrú ceart a bheith ann, agus gach páirtí ag obair le chéile chun sin a bhaint amach . 

Dúirt sí go mbeidh Sinn Féin réidh chun Feidhmeannas a chur le chéile agus tosaíocht a dhéanamh de riachtanais an phobail ar an chéad lá i ndiaidh an toghcháin seo.

Amharc ar Michelle anseo: https://fb.watch/cygpGjqoUN/

We are on the cusp of a historic opportunity

Speaking at the Easter Commemoration in Belfast last week Mary Lou McDonald said Now is the time to plan, to prepare for Irish Unity in our time.

She said we are on the cusp of an historic opportunity – the reunification of our country and our people.  Not just the removal of the border but a new departure to collapse divisions and build a future that everyone has a share in.

Táimid ar thairseach deis stairiúil

Agus í ag caint ag Comóradh na Cásca i mBéal Feirste an tseachtain seo caite dúirt Mary Lou McDonald  gurb é seo an t-am chun pleanáil a dhéanamh le haghaidh Aontacht na hÉireann lenár linn féin.

Dúirt sí go bhfuilimid ar thairseach deis stairiúil – athaontú ár muintire agus ár bpobail féin.  Ní amháin an teorainn a bhaint ach cur chuige nua chun deireadh a chur le scoilteanna agus saol a fhorbairt a mbeidh gach duine páirteach ann.

Fuair siad bás ar son saoirse na hÉireann

Sinn Féin also produce a historical video to mark the anniversary of the Rising which you can watch here: https://fb.watch/cyg7hWiNAe/

Fuair siad bás ar son saoirse na hÉireann

Tá físeán staire déanta ag Sinn Féin fosta chun comóradh a dhéanamh ar an Éirí Amach agus is féidir leat amharc air anseo: https://fb.watch/cyg7hWiNAe/

Government must reverse ban on sale of turf

Sinn Féin TD Claire Kerrane has said the government must reverse its proposed ban on the sale of turf. 

This proposed ban is the wrong move at the wrong time and will penalise the wrong people. It is yet another sign that the Government is out of touch with rural communities.

Watch Claire here: https://fb.watch/cygOqU99kY/

Ní mór don rialtas an cosc ar mhóin a athrú

Dúirt TD Shinn Féin Claire Kerrane go gcaithfidh an rialtas an moladh atá déanta aige ar mhóin a dhíol a athrú. 

An cinneadh contráilte ag an am chontráilte atá sa chosc seo atá molta agus gearrfar pionós ar na daoine contráilte dá réir. Léiriú eile atá ann nach dtuigeann an Rialtas pobail na tuaithe.

Amharc ar Claire anseo: https://fb.watch/cygOqU99kY/

Daisy Hill Hospital

Speaking on the election campaign trail this week Sinn Féin’s Conor Murphy said services at hospitals like Daisy Hill must be protected and strengthened.

He said Sinn Féin will invest an extra £1 billion in our health service to support our hospitals, hire more doctors and nurses and tackle waiting lists.

Watch Conor here: https://fb.watch/cyf5UtVAnw/

Otharlann Daisy Hill

Agus é ag caint le linn dó a bheith i mbun toghchánaíochta an tseachtain seo dúirt Conor Murphy ó Shinn Féin nach mór seirbhísí in otharlanna ar nós Daisy Hill a chosaint agus a neartú.

Dúirt sé go ndéanfaidh Sinn Féin infheistíocht de bhreis agus £1 billiún i seirbhísí sláinte chun tacú lenár n-otharlanna, chun tuilleadh dochtúirí agus banaltraí a fhostú agus chun dul i ngleic le liostaí feithimh.

Amharc ar Conor anseo: https://fb.watch/cyf5UtVAnw/

Sinn Féin publishes proposals for a Child Maintenance Service

Sinn Féin’s TD Claire Kerrane has published proposals for establishing a Child Maintenance Service.

Child maintenance can play a key role in reducing child poverty.  This is one reason why having a robust system in place is so important.

Read our proposals here: https://www.sinnfein.ie/contents/63523

Watch a clip from Claire here: https://fb.watch/cyh3Jq01Rn/

Moltaí le haghaidh Seirbhís Cothabhála Leanaí foilsithe ag Sinn Féin

D’fhoilsigh TD Shinn Féin, Claire Kerrane, moltaí chun Seirbhís Cothabhála Leanaí a chur ar bun.

Is féidir bochtaineacht i measc a leanaí a laghdú go mór ach cothabháil leanaí a bheith ann.  Tá sé seo ar cheann de na fáthanna a bhfuil sé tábhachtach córas láidir a bheith i bhfeidhm.

Léigh ár gcuid moltaí anseo: https://www.sinnfein.ie/contents/63523

Amharc ar ghearrthóg ó Claire anseo: https://fb.watch/cyh3Jq01Rn/

Éire Nua out now

The latest edition of Éire Nua is out now.

Writing in this edition commentator and former editor of the Impartial Reporter Denzil McDaniel says many Unionists are 'thinking the unthinkable’ about constitutional change, Declan Kearney discusses disability rights in a New Ireland, David Cullinane writes about building a National Health Service, Emma McArdle writes about Saoirse na mBan and the New Ireland and Editor of Máire Comerford’s Revolutionary Memoir 'On Dangerous Ground’ gives us a History Lesson in Female Principle.

And there’s much more.

You can read it here: https://issuu.com/anphoblacht/docs/eire-nua-issue_3_upload

Éire Nua amuigh anois

Tá an t-eagrán is déanaí de Éire Nua amuigh anois.

Ag scríobh san eagrán seo deir tráchtaire agus iar-eagarthóir an Impartial Reporter Denzil McDaniel go bhfuil go leor Aontachtóirí 'ag smaoineamh ar an rud doshamhlaithe’ faoi athrú bunreachtúil, pléann Declan Kearney cearta daoine atá faoi mhíchumas in Éirinn Nua, scríobhann David Cullinane faoi Sheirbhíse Sláinte Náisiúnta a fhorbairt, scríobhann Emma McArdle faoi Shaoirse na mBan agus tugann Eagarthóir New Ireland agus Eagarthóir an tsaothair chuimhneacháin 'On Dangerous Ground’ le Máire Comerford Ceacht Staire ar Phrionsabal na mBan.

Agus go leor eile.

Léigh anseo é: https://issuu.com/anphoblacht/docs/eire-nua-issue_3_upload

An Phoblacht

The first 2022 edition of An Phoblacht Magazine is available to purchase now.

Get your radical news here: www.sinnfein.ie/anphoblacht

An Phoblacht

Tá an chéad eagrán de An Phoblacht 2022 ar fáil le ceannach anois.

Faigh an nuacht radacach anseo: www.sinnfein.ie/anphoblacht

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kelleher zgłasza po
POSK Dublin: NARODOW
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
Zapraszamy na koncert Dory Goli. Więcej informacji>>>

EnglishGaeligePolskiУкраїнська
Zapraszamy na koncert Dory Goli. Więcej informacji>>>