26 August, 2019

W przyszłym roku zapłacimy wyższy podatek dochodowy

Wg Revenue, nie ma w przyszłorocznym systemie podatkowym, miejsca na dokonywanie korekt przedziałów i stawek podatkowych, biorąc pod uwagę ilość środków dostępnych na obniżki podatków i koszty ich uzyskania.

W prostych słowach oznacza to, że ponad 100.000 płatników podatku dochodowego, wejdzie w wyższe progi podatkowe, o ile minister finansów, nie dokona korekt budżetowych, uwzględniających np. przyszłoroczną inflację.

Niestety przyznać trzeba, że środki Ministerstwa Finansów na ulgi podatkowe są ograniczone, bo z ogólnej kwoty 2,8 mld €, rozdysponowano już 2,1 mld €, a pieniądze przeznaczono na podwyżki pensji dla budżetówki, rozwój infrastruktury i Narodowy Plan Szerokopasmowy. Z kwoty pozostało wiec około 700 mln €, ale na obniżki podatków można przeznaczyć jedynie 233 mln €, ponieważ powinien zostać utrzymany parytet wydatkowy, a ten określany jest stosunkiem wydatków 2:1.

Gdyby Ministerstwo Finansów zdecydowało o obniżeniu progów podatkowych, czy przyznało inne ulgi w podatku dochodowym, pełna kwota za rok 2020 wyniosłaby 693 mln €, w przypadku obniżki o 1% w stopie 19% i 362 mln € w stawce 39% obniżonej o 1%. Podobne szacunki istnieją dla podatku USC i obniżenia go do średniej kwoty 3,5%, kosztować będzie budżet 422 mln €.

Takich pieniędzy w budżecie nie ma, co oznacza, że przyszłoroczne ulgi podatkowe będą znikome, a niektórzy z nas, zostaną opodatkowani wyżej.

Z wyliczeń Revenue wynika między innymi, że 1 stycznia 2020 roku, 28.000 zatrudnionych zapłaci stawkę podatku w wysokości 20%, a dodatkowe 26.800 pracowników, wejdzie w próg 40%. Podobnie będzie się dziać w przypadku płatników Universal Social Charge, bo tę daninę na wyższym poziomie zapłaci 39.300 osób, które z progu 2% wejdą w 4,5-procentowy, a 1100 podatników zwolnionych obecnie z tego podatku, zacznie go opłacać.

Wszystko teraz zależy jednak od ministra finansów Paschala Donohoe, który może w taki sposób skonstruować przyszłoroczny budżet, by stawki podatkowe, pozostały na dotychczasowych poziomach. Czy tak się jednak stanie? Tego nie można przewidzieć.

Bogdan Feręc

Źr: Revenue/Gov.ie

Podziel się:

6000 dzieci nie poje
Tak zaczyna się kry
Translate »
Translate »
RSS
Facebook
Facebook
LinkedIn