W marcu Irlandia straciła 1 miliard euro

W marcu Skarb Państwa stracił ponad 20% dochodów podatkowych, co daje łączną kwotę prawie jednego miliarda euro.

O niższych wpływach podatkowych za marzec poinformował na specjalnie zorganizowanym briefingu minister finansów Paschal Donohoe, który stwierdził również, że deficyt skarbowy Irlandii za pierwszy kwartał tego roku wzrósł do 2,5 miliarda euro.

Niższe wpływy podatkowe są wynikiem pandemii koronawirusa, powiedział w dalszej części swojej wypowiedzi minister Donohoe, a główny pływ na taką sytuację Skarbu Państwa miał gwałtowny spadek wpływów z podatku VAT, który był niższy w marcu o połowę w stosunku do wpływów z tego samego okresu w roku ubiegłym.

Mówiąc o deficycie Skarbu Państwa, minister finansów powiedział, iż podniósł się on do 2,5 mld €, a w roku ubiegłym w pierwszym kwartale roku notowany był na poziomie 966 mln €.

Aktualnie wydatki państwa wzrosły do 15,8 mld € w pierwszym kwartale roku, co jest przekroczeniem zakładanego budżetu na pierwsze trzy miesiące 2020 roku o prawie 1 mld €. Większość z pieniędzy, które rząd zmuszony był wydatkować ponad plan, stanowiły wydatki na ochronę zdrowia i ochronę socjalną.

Sektory, które nadal odprowadzają podatki na dotychczasowych poziomach lub zbliżonych do planowanych, należą do grupy firm światowych, których produkcja sprzedawana jest poza granicami kraju. W tym zakresie Ministerstwo Finansów spodziewa się też, iż te firmy, najmniej dotknięte zostaną pandemią wirusa Covid-19.

Bogdan Feręc

Źr: Dept. of Finance

Polska-IE: Udostępnij...
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish