W listopadzie możliwy jest poziom czwarty

Poziom trzeci jest skuteczny i może pomóc zwalczyć rozwijającą się falę zakażeń, ale nie stanie się to wyłącznie za sprawą jego wprowadzenia.

Jak przekonuje dr Nuala O’Connor, lekarz ogólny w Cork i kierownik kliniczny ds. COVID-19 w Irish College of General Practitioners (ICGP), trzeci poziom ograniczeń będzie skuteczny, jeżeli wszyscy będą przestrzegać zawartych w nim zasad, a jednocześnie ograniczą ilość kontaktów. Tylko takie działanie może dać rezultaty, nie natomiast odstępstwa od reguł.

Rząd wprowadzając obostrzenia wyższego poziomu, spodziewał się, iż obudzi w ten sposób społeczeństwo, a to, otrzyma wyraźny sygnał o potrzebie zachowania większej czujności. Czas jest do 27 października, bo właśnie do północy tego dnia, obowiązywać będzie poziom trzeci, a jeżeli nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, czyli ilość zakażeń, nie będzie spadać, drogi są dwie.

Pierwszą z możliwości jest utrzymania ograniczeń na obecnym poziomie i wprowadzenie dodatkowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego w hrabstwach o najwyższym współczynniku zakażeń albo…

… albo podniesienie poziomu do czwartego. W tym przypadku także mamy dwie możliwości, ponieważ poziom czwarty, może zostać wprowadzony na terenie całego kraju lub tylko w wybranych częściach. Ten ostatni wariant wydaje się najbardziej prawdopodobny, o ile słowa medyków, nadal będą traktowane z podejrzliwością i staną się słowami rzucanymi na wiatr.

Dr Nuala O’Connor stwierdza:

– Myślę, że poziom 3 może nas doprowadzić do miejsca, w które musimy się dostać, ale tylko wtedy, gdy ludzie, rzeczywiście „kupią” to i zrobią, o co prosimy ludzi w poziomie 3. Powodem, dla którego przeszliśmy z poziomu 2 do 3, jest to, że ludzie nie robili tego, o co ich poprosiliśmy. Jedyne, co możemy teraz zrobić, by przerwać rozprzestrzenianie się tego wirusa, to ludzie, którzy nie spotykają innych ludzi. Jeśli każda osoba w tym kraju zmniejszy liczbę spotykanych osób o jednego, oznacza to o pięć milionów mniejsze szanse na rozprzestrzenianie się wirusa. We wtorek w szpitalach były leczone 142 osoby z powodu COVID-19, a liczba ta wynosi obecnie 187. Szczególnie ważne jest utrzymanie pojemności na oddziałach intensywnej opieki medycznej, by szpitale nie były przeciążone i aby można było leczyć pacjentów innych niż z COVID.

Bogdan Feręc

Źr: NewsTalk

Polska-IE: Udostępnij
Dwie strony budżetu
„Nie podniesiemy p
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian