W koalicji bez zmian

Politycy, jak zwykle przesadzili i ich zapewnienia o rychłym utworzeniu gabinetu nadal są dalekie od realizacji.

Rozmowy koalicyjne Fianna Fáil, Fine Gael i Green Party utknęły w martwym punkcie, a co ważne, każda ze stron jest przekonana, że to jej propozycja jest najlepsza i nie chce teraz ustąpić, a to spowodowało brak rozwiązań, które mogłyby stać się przyczynkiem do dalszych działań.

Porozumienia nie widać więc w sprawie samych rozwiązań gospodarczych, deficytu budżetowego, wieku emerytalnego i zmian w wysokości emerytur państwowych, projektów transportowych, mieszkalnictwie, emisji dwutlenku węgla pochodzącego z działalności rolniczej i w Krajowym Planie Rozwoju.

W związku z tym można uznać, że tę przyszłą koalicję, więcej dzieli niż łączy, a o ile gabinet w proponowanej formie w ogóle powstanie, to nie będzie to szybko, natomiast koalicja będzie chyba mógł być nazywana szorstką, gdyż zgody na jej łonie będzie mało.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij...
Prezydent podpisał
Niepotrzebne wydatki
EnglishIrishPolishRussianSpanish
EnglishIrishPolishRussianSpanish