W Irlandii powstanie Krajowy Rejestr Szczepień?

Utworzenie Krajowego Rejestru Szczepień mogłoby promować lepsze zapobieganie i kontrolę chorób, powiedział poseł Colm Burke z Fine Gael.

Wg posła koalicji rządzącej, Rejestr Szczepień, a może lepiej będzie użyć nazwy Krajowy Rejestr Osób Zaszczepionych, miałby dać państwu możliwość, kontrolowania chorób, chociaż wydaje się, że także osób, które odmówiły poddania się takiemu zabiegowi. Poseł Fine Gael jest też przekonany, że Rejestr przyczyni się, do powstrzymania rozprzestrzenia chorób, ponieważ system będzie cechował się dostępnością i przejrzystością.

Co ważne, pomimo że, nie istnieje Krajowy Rejestr Szczepień, można sprawdzić, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie, bo wystarczy skontaktować się z lokalnym urzędem zdrowia, aby otrzymać informację o wykonanych szczepieniach.

W tej sprawie poseł Colm Burke powiedział:

– Covid-19 zmienił sposób świadczenia opieki zdrowotnej we wszystkich częściach świata ze względu na wymóg zachowania dystansu społecznego i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób. Lekarze rodzinni zmienili sposób, w jaki zapewniają opiekę nad pacjentem, zapewniając oceny przez telefon i za pomocą technologii wideo, a chociaż pandemia stanowi wyzwanie dla wszystkich grup społecznych i naszej gospodarki, istnieje możliwość wykorzystania postępu technologicznego, widzianego w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej. Cyfrowe usługi zdrowotne mogą zapewnić pacjentom dostęp do ich własnej dokumentacji medycznej i zarządzać ich opieką medyczną, a także zapewnić więcej usług w domach pacjentów i społeczności. W odniesieniu do badań przesiewowych i szczepień rządowy program proponuje zbadanie możliwości wprowadzenia Krajowego Rejestru Szczepień. Obecnie Irlandia nie ma krajowej bazy danych zawierającej dane dotyczące szczepień i społeczeństwo musi skontaktować się z lokalnym urzędem zdrowia, aby zażądać kopii swoich danych. Jednak Krajowy Rejestr Szczepień jest scentralizowaną bazą danych szczepionek, które ludzie otrzymali, co przynosi szereg korzyści zarówno pacjentom, jak i pracownikom służby zdrowia. Na przykład w Australii dostawcy szczepień mogą zobaczyć historię pacjenta w rejestrze, chyba że pacjent zdecyduje się jej nie udostępniać i pozwoli mu śledzić szczepienia, które otrzymali. Jeśli pacjent zdecyduje się nie udostępniać swojej historii szczepień, lekarz rodzinny nie będzie w stanie jej zobaczyć, ale może być łatwo kontrolowany przez pacjenta. Rodzice, w tym systemie, otrzymują listy przypominające, jeśli zalegają z wymaganymi szczepieniami u dzieci. Rejestry te mają pomóc świadczeniodawcom w utrzymywaniu dokładnych danych i lepszej realizacji programów szczepień, a także ułatwiają kontrole pacjentów. Wprowadzenie w Irlandii Krajowego Rejestru Szczepień mogłoby być niezwykle korzystne w promowaniu skuteczniejszej profilaktyki i kontroli chorób. Byłbym bardzo zadowolony i można by było dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że zostanie wdrożony w sposób zgodny z wymogami ochrony danych i za zgodą pacjenta.

Bogdan Feręc

Źr: Fine Gael

Polska-IE: Udostępnij
Brak poszanowania pr
Lato nie odpuszcza
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian