W Irlandii nie ma miejsca na fałszywe samozatrudnienie

Odpowiadając na opublikowany raport PAC, rzecznik ds. zatrudnienia senator Marie Sherlock z zadowoleniem przyjęła dochodzenie komisji w sprawie fałszywego samozatrudnienia w kraju.  

Odnotowując wezwanie PAC do zwiększenia liczby inspekcji w miejscach pracy oraz opublikowania statystyk dotyczących wizyt, wywiadów i klasyfikacji, senator Sherlock wyraziła swoje zadowolenie, ale to nie wystarczy. Powiedziała, że ​​rząd musi odpowiedzieć na zalecenia Komitetu dotyczące silniejszego ustawodawstwa w tej dziedzinie oraz że, ustawa o pracy, wprowadzona niedawno w Seanad, powinna skutecznie wyeliminować fałszywe samozatrudnienie, więc musi zostać rozwinięta.  

Senator Sherlock powiedziała:

– Od kilku lat wiemy, że zdolność komisarzy skarbowych i jednostki SCOPE w Departamencie Ochrony Socjalnej do zbadania fałszywego samozatrudnienia jest daleka od wystarczających. Z zadowoleniem należy przyjąć zalecenia dotyczące ustalenia minimalnej liczby inspekcji na miejscu, chociaż ustalenie jej na poziomie 2019 odzwierciedla ogromny brak determinacji, aby naprawdę rozwiązać ten problem. Ostatecznie tylko zmiana przepisów zniechęci nieuczciwych pracodawców do fałszywego klasyfikowania pracowników jako samozatrudnionych. Państwo ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom, niezależnie od ich statusu zatrudnienia, dostęp do sprawiedliwych praw i ochrony. Obecnie pracownicy, którzy są pozornie samozatrudnieni, nie mają dostępu do swoich pełnych uprawnień do ochrony socjalnej, gdyby kiedykolwiek ich potrzebowali. W maju Partia Pracy przedstawiła ustawę w Seanad, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy są domyślnie klasyfikowani jako pracownicy, a pracownicy mogą z tego zrezygnować tylko wtedy, gdy spełniają dobrze określone kryteria samozatrudnienia. Zapewniłoby to, że pracownicy platformy byliby uznawani za pracowników, zapewniając jednocześnie dostęp do informacji o algorytmach, które zarządzają ich wynagrodzeniem i oceną wyników. Nasz projekt ustawy ma również na celu stworzenie podstaw dla tych pracowników, aby mogli osiągnąć godziwą płacę, aby pomóc w zapobieganiu wyzyskowi i zwalczaniu ubóstwa pracujących. Do tej pory wiemy ze sprawozdań związków zawodowych, pracowników zgłaszających się do nas oraz z obaw wyrażonych przez Kontrolera i Audytora Generalnego, że poleganie na kodeksie postępowania opracowanym przez komisarzy skarbowych nie przyniosło zamierzonego rezultatu. Fałszywe samozatrudnienie pozostaje kluczową cechą, zwłaszcza w sektorze budowlanym, i jest nieodłączną częścią tego, jak wiele firm platformowych obecnie działa. Aby wyeliminować fałszywe samozatrudnienie, musimy wyposażyć śledczych w odpowiednie narzędzia do oceny pracowników i zapewnić, że pracodawcy będą mogli być odpowiednio ścigani.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

Zdjęcie dostarczone z prywatnych zasobów senator Sherlock.

Polska-IE: Udostępnij
Problemy „Śpiące
Muzyczne smaczki
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian