W Irlandii mogło dojść do nielegalnego lobbingu

Decyzje związane z ustawą klimatyczną, a konkretnie z zakazem wydobywania gazu metodą szczelinową, poddane zostaną prawdopodobnie szczegółowej kontroli.

Jak się okazało, jeden z posłów Partii Zielonych, może mieć związki lub wcześniejsze powiązania z firmą konsultingową, która lobbowała w kwestii gazu szczelinowego oraz skroplonego. To z kolei może mieć swoje konsekwencje, gdyż już teraz zarzucono posłowi brak bezstronności i możliwe działania niezgodne z prawem.

Działacze na rzecz zakazu prowadzenia wydobycia gazu metodą szczelinową uważają, iż mogło dojść do nieprawidłowości w chwili podejmowania decyzji, a to wymaga odpowiedniej kontroli. Zaproponowano również, aby powstała specjalna komisja Oireachtas w tej sprawie, która sprawdzi, jaki sposób strony zainteresowane wydobyciem, jak i przeciwnicy, wpływali na prace Komisji i pojedynczych posłów.

Powiązania z firmami zajmującymi się gazem łupkowym i terminalami LNG ma mieć przewodniczący Komisji Klimatycznej, a to on, jako przedstawiciel Green Party, odrzucił kilkanaście poprawek do ustawy o gazie wydobywanym metodą szczelinową. Jednocześnie jedna z poprawek do ustawy klimatycznej wiązała się z zakazem importu gazu LNG, więc i tę kwestię sprawdzą parlamentarzyści, o ile sprawą w ogóle się zajmą.

Obecnie, dopiero zaczyna się mówić o możliwości nielegalnych nacisków w tej sprawie, a poselski wniosek o powołanie spec-komisji, może pojawić się w najbliższych dniach.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Nie planuj najbliżs
Garda tłumaczy się
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian