W Gardzie zaczyna brakować rąk do pracy

An Garda Síochána, która zwiększy dzisiaj ilość patroli na drogach, poinformowała, że zaczyna mieć problemy kadrowe, a dzieje się tak z powodu dużej ilości zwolnień lekarskich.

Coraz większa ilość funkcjonariuszy zgłasza problemy zdrowotne, głównie związane z Covid-19 i przemęczeniem, co prowadzi do odsunięcia ich od pełnienia służby ze względów zdrowotnych. Komisarz Drew Harris poinformował, że teraz, nie ma jeszcze problemów z obsadzeniem wszystkich stanowisk pierwszej linii, ale jeżeli sytuacja nadal wyglądać będzie tak, jak do tej pory, policjantów zacznie brakować.

Pracownicy Gardy, którzy do tej pory zajmowali się pracami administracyjnymi, przesuwani są do obowiązków patrolowych i w ten sposób, irlandzka policja radzi sobie z brakami.

Jak udało się ustalić Irish Independent niezdolność do pracy z powodu Covid-19 zgłosiły setki policjantów w kraju, a poddali się samoizolacji, gdyż albo mają stwierdzony Covid, albo mieli kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem badania w kierunku koronawirusa.

Tylko w hrabstwie Louth na izolacji przebywa 70 funkcjonariuszy, podobnie jak w hrabstwie Limerick, a ponad 50 policjantów niezdolnych z powodu zakażenia jest w hrabstwie West Cork. Takie same lub podobne liczby widać w całej Irlandii, chociaż są rejony, gdzie zaledwie kilku policjantów udało się na izolację.

Obecnie istnieją obawy, że o ile sytuacja nadal będzie się pogarszać, policja może stracić możliwość sprawnego wykonywania swoich zadań.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE - © MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Firmy mogą być zam
Szpitale stanęły p
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian