W czerwcu spadło bezrobocie

Jeszcze w maju tego roku stopa bezrobocia wynosiła w Irlandii 21,9%, jednak stopniowe odmrażanie kraju dało wyraźny spadek ilości osób bez pracy.

W jeden miesiąc udało się przywrócić do pracy ponad 3,5 proc. osób przebywających na czasowym zwolnieniu w wyniku pandemii i chociaż wskaźnik daleki jest od zadowalającego, rząd jest zdania, iż powroty do miejsc zatrudnienia, już się rozpoczęły. Na koniec czerwca stopa bezrobocia w kraju wyniosła 18,3%, o czym informuje Central Statistics Office.

Jeżeli z ogólnej ilości osób bezrobotnych wyłączyć osoby pobierające zasiłek PUP, bezrobocie w czerwcu obniżyło się do 7,6% i był to wskaźnik niższy od tego z maja br. o 0,2%.

Najwyższe bezrobocie liczone łącznie panuje obecnie wśród osób w przedziale wiekowym 15 – 24 lata i wynosi 44,2%, natomiast w przypadku osób w wieku 25 – 74 lata jest to 15,5%.

Eksperci ds. rynku zatrudnienia są przekonani, że stopa bezrobocia nadal będzie się obniżać, jednak ich obawy dotyczą obecnie sektorów związanych z zakwaterowaniem, gastronomią oraz lotnictwem i rozrywką, bo te działy gospodarki, wciąż nie zostały w pełni otwarte, a i przedłużono okres ograniczeń, które wpływają na wszystkie wymienione branże.

Bogdan Feręc

Źr: CSO

Polska-IE: Udostępnij
Szał ucieczek, czyl
Wojciech Klabun: Eur
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian