W boju z OECD i Francją Irlandia znalazła sojusznika

Od kiedy świat zaczął spoglądać w kierunku zakończenia pandemii, rozpoczęły się też przymiarki do przemodelowania systemów podatkowych, a i wywierane są naciski, by kraje, w tym Irlandia, cechujące się niskim opodatkowaniem korporacyjnym, odeszły od takiego.

Naciski wobec Irlandii czyni OECD, Unia Europejska i ostatnio nawet, wychodząc przed szereg Francja, ale opór ministra finansów Paschala Donohoe jest duży, więc wraz z ministrem wydatków i reform Michaelem McGrathem, odmawiają wtłoczenia wyspy pod ogólnoświatowy system podatkowy, jaki się obecnie proponuje.

Ministrowie Donohoe i McGrath jasno stwierdzili, iż Irlandia, wcale nie musi podnosić podatku od osób prawnych, chociaż może i ułatwiłoby to późniejsze działania, ale nie spodziewa się też takich strat z tego tytułu, jak przedstawia to OECD. Różnica w wyliczeniach jest dosyć duża, gdyż resort finansów mówi o stracie w wysokości ok. 2 mld €, natomiast Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju twierdzi, że będzie to dodatkowo 5 mld €.

Obecnie chłopiec do bicia z niskim podatkiem korporacyjnym zyskał ważnego sojusznika, a tym są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Richard Neal przewodniczy Komisji House Ways and Means, czyli najwyższego organu Izby Reprezentantów ds. podatkowych stwierdził, iż Irlandia, „będzie w stanie utrzymać stawki podatkowe na dotychczasowym poziomie”.

Richard Neal powiedział też, że propozycja, by ogólnoświatową stawkę od osób prawnych podnieść do minimalnego poziomu 21%, nie jest najlepszym rozwiązaniem, a zaproponował zaledwie 15%. Taka wysokość stawki pomoże w ożywieniu gospodarczym, napędzać będzie rozwój firm, a jednocześnie, będzie odpowiednim zabezpieczeniem dla transakcji międzynarodowych.

Jak dalej mówił Richard Neal utrzymanie przez Irlandię stawki podatkowej na poziomie 12,5%, da też sygnał inwestorom z USA, iż to kraj przyjazny dla ulokowania swoich pieniędzy, a i otwierania na wyspie zakładów produkcyjnych. Stanie się tak, niezależnie od globalnej umowy podatkowej, dodał przewodniczący.

Kongresmen dodał, iż Irlandia, zawsze umiała poruszać się w gospodarce rynkowej, a jako kraj niewielki, odseparowany od kontynentu, powinna korzystać ze wcześniejszych udogodnień fiskalnych.

Bogdan Feręc

Źr: Independent

Polska-IE: Udostępnij
Odwołane wizyty u s
Uwaga na fałszywe p
EnglishIrishPolishRussian
EnglishIrishPolishRussian