Verhofstadt: Unia Europejska nie przetrwa jeśli jej nie zreformujemy

Unia Europejska nie przetrwa jeśli jej nie zreformujemy; celem Konferencji ws. przyszłości Europy jest zdefiniowanie przyszłego kierunku dla UE – podkreślił w rozmowie z PAP europoseł Guy Verhofstadt (Grupa Renew Europe).

https://r.dcs.redcdn.pl/webcache/pap-embed/iframe/xTrPrEOh.html

W niedzielę w Warszawie skończyły się trzydniowe obrady Konferencji w sprawie przyszłości Europy dotyczące zmian klimatu, środowiska i zdrowia. Panel obywatelski koncentrujący się na tych tematach spotykał się po raz trzeci i ostatni.

„Unia Europejska, to mój osobisty pogląd, nie przetrwa, jeśli jej nie zmienimy, jeśli jej nie zreformujemy. Celem Konferencji ws. przyszłości Europy jest zdefiniowanie kierunku, przyszłego kierunku dla Unii Europejskiej” – podkreślił obecny w Warszawie Guy Verhofstadt.

Zdaniem b. premiera Belgii, zmiany są konieczne, abyśmy mogli uporać się z tymi problemami i obronić suwerenność europejską na poziomie światowym, ponieważ na tę chwilę „nie ma europejskiej suwerenności na poziomie globalnym”.  W przeciwnym razie, według Verhofstadta, to Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie zadecydują o naszej przyszłości.

Podczas zakończonej w niedzielę trzydniowej sesji, która odbywa się na terenie Kampusu Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz w Pałacu Kultury i Nauki, około 200 panelistów ze wszystkich państw członkowskich, w różnym wieku i o różnym pochodzeniu, dyskutowało o zaleceniach w sprawie przyszłości Europy.

„Wybrałam te tematy, środowisko i zdrowie, ponieważ myślę, że to najważniejsze kwestie dla naszej przyszłości. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ jestem młoda i chcę zmian dla wszystkich i oczywiście też dla mnie” – wyjaśniła Alexandra Csizmadia, uczestniczka panelu obywatelskiego z Węgier.

Jacek Biedroń, uczestnik dyskusji z Polski zauważył z kolei, że instytucje unijne spytały „prostego obywatela”, co on by chciał za 20,30 czy 50 lat od Unii Europejskiej.

„W mojej grupie dyskutowaliśmy nad wprowadzeniem paneuropejskiej strony internetowej, gdzie można by było sprawdzać pewne fakty, czy one są prawdziwe czy nie” – zaznaczył.

Europejskie panele obywatelskie są głównym elementem Konferencji w sprawie przyszłości Europy organizowanej przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję Europejską na podstawie ich wspólnej deklaracji. Obrady paneli uwzględniają opinie obywateli zebrane z całej Europy za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, a także wkład wybitnych naukowców i innych ekspertów.

Każdy panel zajmie się jednym z obszarów, na których temat obywatele zgłaszali swoje pomysły. Pierwszy obszar obejmuje: silniejszą gospodarkę, sprawiedliwość społeczną, zatrudnienie, edukację, kulturę, młodzież i sport oraz transformację cyfrową. Kolejny dotyczy demokracji europejskiej, wartości i prawa, praworządności i bezpieczeństwa. Trzeci panel skupia się na zmianach klimatu, środowisku i zdrowiu. Natomiast ostatni koncentruje się na dwóch kwestiach: UE w świecie i migracji.

Panele sformułują rekomendacje omawiane następnie na sesji plenarnej z udziałem m.in. przedstawicieli instytucji UE i parlamentów narodowych. Rekomendacje paneli zostaną uwzględnione w końcowym raporcie, który zostanie sporządzony wiosną 2022 r. przez zarząd konferencji. W skład zarządu wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej – instytucji, które będą musiały wprowadzić zalecenia w życie – a także obserwatorzy reprezentujący wszystkie strony Konferencji.

Obywatele biorący udział w dyskusjach zostali wybrani losowo przez wyspecjalizowanych wykonawców przy użyciu metod zapewniających, że są oni reprezentatywni dla różnorodności UE pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia. Młodzież w wieku od 16 do 25 lat stanowi jedną trzecią każdego panelu.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Liczby mówią Powst
Warzecha: szybkie wp
EnglishGaeligePolskiУкраїнська
EnglishGaeligePolskiУкраїнська