Ustawodawstwo zapewniające dostęp do usług aborcyjnych to za mało

Przed Marszem Wyboru, który odbędzie się w ten weekend, posłanka Partii Pracy Ivana Bacik powiedziała, że ​​rząd musi wyciągnąć wnioski z badań przeprowadzonych przez Kampanię na rzecz Aborcji i zmienić ustawodawstwo zapewniające dostęp do usług aborcyjnych w Irlandii. 

Wzywając do ogólnokrajowej kampanii informacyjnej na temat praw do aborcji, poseł Bacik powiedziała, że należy zrobić wiele, aby zakończyć piętno nadal związane z dostępem do opieki zdrowotnej reprodukcyjnej w tym kraju.

Poseł Bacik stwierdza:

– Uchylenie Ósmej poprawki stanowiło znaczący krok naprzód w kierunku przyjęcia współczującego podejścia do opieki zdrowotnej w tym kraju, ale badania opublikowane w tym tygodniu przez Kampanię Praw Aborcyjnych wskazują na potrzebę publicznej kampanii informacyjnej, aby zapewnić kobietom lepszy dostęp do informacji na temat uzyskiwania aborcji lub innej opieki zdrowotno-reprodukcyjnej. Ustawodawstwo zapewniające dostęp do usług aborcyjnych nie wystarczy – musimy również zapewnić, aby kobiety wiedziały, gdzie mogą uzyskać dostęp do bezpiecznych usług aborcyjnych. Wiemy, że kobiety wciąż muszą wyjeżdżać z Irlandii, aby skorzystać z niektórych usług aborcyjnych i opieki zdrowotnej, a badania to potwierdzają. Musimy określić, gdzie nadal mogą istnieć przeszkody w dostępie do usług aborcyjnych, a rząd musi zapewnić, że usługi te są odpowiednio wyposażone, aby zapewnić kobietom dostęp bez względu na środki i lokalizację. Od czasu uchwalenia nowej ustawy aborcyjnej w 2019 r. wielu z nas będących w opozycji zwraca się do ministra zdrowia o podjęcie działań w celu ochrony kobiet w ciąży, ich partnerów i personelu przed zastraszaniem, gdy chcą uzyskać dostęp do usług aborcyjnych. Strefy wykluczenia ograniczające zgromadzenia mające na celu zastraszanie i utrudnianie dostępu do usług aborcyjnych już obowiązują w innych krajach, w tym w niektórych częściach Kanady, Australii i USA. Protesty poza szpitalami i klinikami są zastraszające dla wszystkich, którzy chcą uzyskać dostęp do usług medycznych dla gości i dla pracowników poszukujących dostępu do pracy. Protesty te mogą skutkować utrudnieniem dostępu do usług kobietom w ciąży, z których wiele może znajdować się w sytuacjach kryzysowych. Pomimo przytłaczającego głosowania za uchyleniem ósmej poprawki, obecnie tylko 10 z 19 oddziałów położniczych w tym kraju oferuje usługi aborcyjne i tylko 10% lekarzy rodzinnych. Nasze uchylenie Ósmej poprawki w dniu 25 maja 2018 r. było znaczącym krokiem naprzód w dziedzinie praw kobiet w Irlandii. Potrzebne są jednak dalsze zmiany, aby w pełni zaspokoić potrzeby kobiet w Irlandii w zakresie opieki reprodukcyjnej.

Opr: Bogdan Feręc

Źr: Labour Party

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Studenci, którym od
The Weekly Digest fr

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety>>>

THE BUTTON FACTORY

 2023-04-18

The Button Factory
Curved St, Temple Bar, Dublin, IRL

 Trasa/Festiwal: European Tour 2023 Spring Edition

Bilety / Tickets >>>