Ustawa Sinn Féin ma zakończyć dobrowolne składki w szkołach

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour or the work and campaigns that we have been involved in over the course of the week.

Fáilte go hIris Choimriúcháin na Seachtaine ag Sinn Féin ina gcuirfear ar bhur súil blaiseadh den obair agus de na feachtais a bhfuilimid ag plé leo le linn na seachtaine.

The Weekly Digest / Iris Choimriúcháin na Seachtaine

First 2022 edition of An Phoblacht Magazine is out now

The first 2022 edition of An Phoblacht Magazine is available to purchase now.

Get it here: www.sinnfein.ie/anphoblacht

Did you know you can get a €5 discount on an annual subscription to An Phoblacht if you take it when you renew your Sinn Féin membership.

Tá an chéad eagrán de An Phoblacht 2022 ar fáil anois

Tá an chéad eagrán de An Phoblacht 2022 ar fáil le ceannach anois

Léigh anseo é: www.sinnfein.ie/anphoblacht

An bhfuil a fhios agat gur féidir leat lascaine €5 a fháil ar shíntiús bliantúil don Phoblacht má ghlacann tú é nuair a dhéanann tú athnuachan ar bhallraíocht Shinn Féin.

Dublin City Council unanimously backs Sinn Féin Irish Unity motion

Dublin City Councillors this week unanimously backed a Sinn Féin motion which called for the holding of an Irish Unity referendum and the establishment of a Citizens’ Assembly to prepare for a referendum.

The motion was proposed by Sinn Féin Councillor Daniel Ó Ceitinn.

Tacaíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath d’aonghuth le rún Shinn Féin maidir le Aontacht Éireann Shinn Féin

Thacaigh Comhairleoirí Cathrach Bhaile Átha Cliath d’aonghuth le rún Shinn Féin an tseachtain seo inar éilíodh go reáchtálfaí reifreann ar Aontacht na hÉireann agus go mbunófaí Tionól Saoránach chun ullmhú do reifreann.

An Comhairleoir Shinn Féin Daniel Ó Ceitinn a mhol an rún.

DUP need to get back into the executive to help tackle the cost of living crisis

Sinn Féin Deputy Leader Michelle O’Neill has said Sinn Féin wants to allocate the £300 million to help people with the cost of living.  However, only the Executive can do that.

The DUP should get back to work and back into the Executive. The message is loud and clear to the DUP.

Get into the Executive and do the business with the rest of us to support families and workers.

Ní mór don DUP teacht ar ais chuig an bhfeidhmeannas le cuidiú le dul i ngleic le costais mhaireachtála atá ag dul in airde

Dúirt Leascheannaire Shinn Féin Michelle O’Neill go bhfuil Sinn Féin ag iarraidh an £300 milliún a thabhairt amach chun cuidiú le daoine le costais mhaireachtála.  Mar sin féin, ní féidir ach leis an bhfeidhmeannas sin a dhéanamh.

Ba chóir don DUP dul ar ais ar obair agus isteach san Fheidhmeannas arís. Is soiléir an teachtaireacht don DUP í.

Téigh isteach san Fheidhmeannas arís agus déan gnó leis an gcuid eile againn chun cuidiú le teaghlaigh agus le hoibrithe.

Sinn Féin legislation to end voluntary contributions in schools

Sinn Féin want to end so-called Voluntary Contributions to schools which can cost families hundreds of euros.

Legislation brought to the Dáil this week by Donnchadh Ó Laoghaire and Matt Carthy aims to end voluntary contributions and fill the funding gap which schools are facing.

Watch Donnchadh and Matt here: https://fb.watch/bGYck4214C/

Reachtaíocht Shinn Féin chun deireadh a chur le síntiúis dheonacha i scoileanna

Tá Sinn Féin ag iarraidh deireadh a chur le Síntiúis Dheonacha do scoileanna a chosnaíonn na céadta euro ar theaghlaigh.

Tá sé mar aidhm ag reachtaíocht a thug Donnchadh Ó Laoghaire agus Matt Carthy os comhair na Dála an tseachtain seo deireadh a chur le síntiúis dheonacha agus an t-easpa maoinithe atá roimh scoileanna a líonadh.

Amharc ar Matt agus ar Dhonnchadh anseo: https://fb.watch/bGYck4214C/

End the constant battle for parents of children with disabilities

Sinn Féin used its Private Members’ Time in the Dáil this week to bring forward a motion which called on the government to provide assessment and services for children with disabilities on time and when they need them.

Watch a section of the debate here: https://fb.watch/bGYKfNeGJe/

Cuir deireadh leis an gcath leanúnach do thuismitheoirí leanaí faoi mhíchumas

D’úsáid Sinn Féin Seal Príobháideach na gComhaltaí chun rún a chur chun tosaigh inar iarradh ar an rialtas measúnú agus seirbhísí a sholáthar do leanaí faoi mhíchumas in am agus nuair a bhíonn siad de dhíth orthu.

Amharc ar chuid den phlé anseo: https://fb.watch/bGYKfNeGJe/

Sinn Féin remembers three Republicans killed by British Forces 101 years ago

101 years ago today the Sinn Féin Mayor of Limerick Seoirse Clancy, former Sinn Féin Mayor Michael O’Callaghan and IRA Volunteer Joseph O’Donoghue were murdered in their homes by Britain’s RIC Auxiliaries. 

Sinn Féin remembers with pride these three Republicans who gave their lives for Irish Freedom. Beidh cuimhne orthu go deo.

Watch a short commemorative video here: https://fb.watch/bFyw0thddL/

Cuimhníonn Sinn Féin ar thriúr Poblachtánach ar mharaigh Fórsaí na Breataine 101 bliain ó shin iad

101 bliain ó shin inniu dhúnmharaigh Cúntóirí RIC na Beartaine Méara Luimnigh de chuid Shinn Féin Seoirse Clancy, Iar-Mhéara Shinn Féin Michael O’Callaghan agus ball d’Óglaigh na hÉireann Joseph O’Donoghue ina dtithe féin. 

Is le bród a chuimhníonn baill Shinn Féin ar an triúr Poblachtánach seo a fuair bás ar son Shaoirse na hÉireann. Beidh cuimhne orthu go deo.

Amharc ar fhíseán gairid cuimhneacháin anseo: https://fb.watch/bFyw0thddL/

Mary Lou McDonald addresses International Women’s Day event in Dublin

Speaking at the International Women’s Day event in Dublin City Centre last weekend Mary Lou McDonald said women demand our right to be seen and to be heard. We demand a right to be safe in our streets and our home and the right to refuge, the right to a home, the right to public healthcare.

Watch Mary Lou here: https://fb.watch/bGYKfNeGJe/

Labhraíonn Mary Lou McDonaldh ar Lá Idirnáisiúnta na mBan i mBaile Átha Cliath

Agus í ag labhairt ag ócáid Lá Idirnáisiúnta na mBan i Lár Chathair Bhaile Átha Cliath an deireadh seachtaine seo caite dúirt Mary Lou McDonald  go n-éilíonn mná a gceart go bhfeicfí agus go n-éistfí leo. Éilímid an ceart chun bheith sábháilte ar ár sráideanna agus inár dtithe agus an ceart chun tearmainn, an ceart chun tí, an ceart chun cúram sláinte poiblí.

Amharc ar Mary Lou anseo: https://fb.watch/bGYKfNeGJe/

© POLSKA-IE: MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
ZNAJDŹ NAS:
Kraj zaczyna się dz
Neutralność jest a